Uudenlaisia spin-transistoreita grafeenista

Hollantilaisen Groningenin yliopiston fyysikot ovat rakentaneet kaksiulotteisen spin-transistorin, jossa spin-virrat syntyvät sähkövirralla grafeenin läpi. Grafeenin päälle asetettiin volframidisulfidin (WS2) kerros, jotta saadaan indusoitua varaus/spin -muunnos grafeenissa. Katso videolta miten uudenlainen transistori toimii.

Spintroniikkaa mikro-ohjaimeen

Japanilaisen Tohoku yliopiston tutkijat esittelivät San Fransciscossa järjestetyssä International Solid State State Circuit -konferenssissa spintroniikkaa hyödyntävän mikro-ohjaimen. Katso myös muut ISSCC-uutuudet.

Spintroniikalle uusia rakenteita

Utahin yliopiston fyysikko Valy Vardeny kutsui vuonna 2017 perovskiittia ihmemateriaaliksi spintroniikalle. Hän seisoo edelleen väitteensä takana ja nyt Vardeny ja hänen kollegansa esittelevät jo kahta uutta perovskiittiä käyttävää piirirakennetta spintronisiin ratkaisuihin.

Hallitumpaa spintroniikkaa uusilla materiaaleilla

Spintroniikan edistymisen esteenä on ollut spinien hallinnan menetys. Asia on kiusannut tutkijoita jo vuosia. Nyt yhdysvaltalaisen Nebraska-Lincolnin yliopiston fyysikot ovat tunnistaneet materiaalin, jonka kiteinen rakenne pystyy paremmin ylläpitämään elektronin spinin.

Uudella grafeenirakenteella hallitumpaa spintroniikkaa

Hollantilaisen Groningenin yliopiston fysiikan tutkijat ovat rakentaneet yhdessä saksalaisen Universität Regensburgin kanssa kaksikerroksisen grafeenirakenteen. Menettelyä voidaan käyttää käytännön sovelluksissa, kuten spin-pohjaisissa logiikkaratkaisuissa.

Suomalaisyritykseltä spintroniikkaa piuhaan

Kuopiolainen Spindeco Technologies kertoo kehittäneensä teknologian, joka perustuu johtavuuselektronien polarisaatioon. Johtavuuselektronien spinien osittainen yhdensuuntaaminen vähentää häviöitä johtimissa ja laitteissa. Yritys myy tekniikkaa jo sähkö- ja audiokaapeleina.

Spintroniikkaa aiempaa edullisemmin

Spintroniset rakenteet ovat olleet pitkään riippuvaisia monimutkaisista rakenteista, joissa käytetään harvinaisia ja kalliita metalleja, kuten platinaa. Suuri este spintroniikkarakenteiden kehittämiselle on tuottaa ja tunnistaa spintronisten materiaalien äärettömän pienet sähköiset spinsignaalit.

Datakeskuksiin spintroniikkaa ja nanofotoniikkaa

Hollantilaisen Delftin teknillisen korkeakoulun tutkijat yhdistävät spintroniikan ja nanofototoniikan 2D-materiaaliin. He ovat löytäneet keinon muuttaa spin-informaation ennustettavaksi valosignaaliksi huoneenlämmössä. Havainto voi johtaa energiataloudelliseen datankäsittelytapaan, esimerkiksi datakeskuksissa.

Spintroniikka paremmin hallintaan

Sveitsiläisfyysikot kertoivat heinäkuussa kehittäneensä uuden tekniikan, jossa jännitteellä avulla voidaan sirulla hallita elektronin spiniä. Myös Linköpingin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet tekniikkaa, jolla voidaan paremmin hallita elektronien spinien suuntautumista sekä sähkövirran suuntaa ja vahvuutta.