Suomi hakee kärkipaikkaa autonomisten järjestelmien kehityksessä – uusi hanke

Suomi haluaa olla voimakkaammin mukana tulevaisuuden autonomisten liikenne- ja logistiikkaratkaisujen kehityksessä uuden innovaatioekosysteemin RAAS:in avulla. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt uuden ekosysteemin perustamiseen valtionavustuksen. Mukana on yritysten lisäksi tutkimuslaitoksia ja korkeaskouluja.

Autonomisten järjestelmien globaalit markkinat kasvavat nopeasti: robotiikkaan käytetään arviolta 76 miljardia euroa vuoteen 2025 mennessä. Nopeasti muuttuvilla markkinoilla kärkisijan säilyttäminen edellyttää kuitenkin kansallisen osaamisen varmistamista, rajoja rikkovaa yhteistyötä sekä kykyä nopeasti kehittyvän teknologian hyödyntämiseen.

Suomessa on jo nyt vahvoja toimijoita autonomisten järjestelmien tutkimuksessa ja yrityskentällä. Suomessa toimivat yritykset edustavat jo maailman kärkeä muun muassa meriliikenteen, automaattisatamien ja liikkuvien työkoneiden kehittämisessä.

Usean toimijan yhteinen RAAS (Research Alliance for Autonomous Systems) -innovaatioekosysteemi vastaa tähän haasteeseen kokoamalla avaintutkimusorganisaatiot ja muut toimijat yhteen kehittämään uusia ratkaisuja yli toimialarajojen.

Tarkoitus on sekä vauhdittaa eri korkean automaatioasteen järjestelmien kehittämistä että uudistaa aihepiirin innovaatiotoimintaa. Tämä on tärkeää, sillä Euroopan laajuisen tutkimuksen mukaan jopa 96 prosenttia innovaatioista syntyy ekosysteemien kautta.

’’Autonomisten järjestelmien kehittämisessä on huomioitava muun muassa teknisiä, liiketoiminnallisia ja operatiivisia haasteita, mutta myös lakiin ja sääntelyyn tai eettiseen ja yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen liittyviä kysymyksiä’’, toteaa ekosysteemin koordinaattori Hannu Karvonen.

Ekosysteemin toiminnan painopisteitä ovat muun muassa maaliikenne, meri- ja satamalogistiikka, liikkuvat työkoneet ja dronet. Näillä sovellusalueilla on paljon yhteisiä piirteitä, ja ne hyödyntävät samoja teknologioita. Yhteistyö tuottaa synergiahyötyjä ja tukee toimialojen välistä ristiin oppimista.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt valtionavustuksen innovaatioekosysteemin toiminnan täysipainoiseen käynnistämiseen vuoden 2020 syksyyn mennessä. Lisäksi hankkeeseen osallistuvat tutkimusorganisaatiot vastaavat myös osaltaan toiminnan rahoittamisesta.

MUKANA: Teknologian tutkimuskeskus VTT, Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Yrkeshögskolan Novia ja Åbo Akademi. Tämän lisäksi viisi muuta korkeakoulua on liittynyt mukaan käynnistyksen jälkeen. Yhteisö hakee edelleen myös uusia toimijoita ekosysteemiin. Lisää (LINKKI)

Kuvituskuva: Gasha

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!