Suomalainen elektroniikkateollisuus kasvaa kohisten

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto Suomessa on kasvanut tammi-syyskuussa peräti 13 prosenttia vuodentakaisesta. Etlan tänään julkistaman tuotantolukuihin sisältyy myös palveluja ja globaalia tuotantoa. EU:ssa tuotantomäärä jäi esimerkiksi aikaan keskimäärin yli kaksi prosenttia edellisvuotista pienemmäksi.

Suomessa sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotannon määrä kohosi tammi-syyskuussa vaikka työtuntien väärä väheni. ’’Suomessa tehtyjen työtuntien määrä vähenee sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa hieman vuosina 2020-2021 ja arvonlisäyksen määrä nousee eli työn tuottavuus kasvaa selvästi’’, toteaa tutkija Birgitta Berg-Andersson Etlasta.

Nokian kännykkätehdas laajimmillaan. Nykyisin tiloissa toimii IoT Campus ja uusimpana Valmet Automotiven akkupakettitehdas. Kuva: Nokia

Silti kannattaa muistaa, että Suomessa sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto oli tammi-syyskuussakin vielä 31 prosenttia alemmalla tasolla kuin vuoden 2008 vastaavana ajanjaksona, jolloin Nokian kännykkätehdas oli edelleen toiminnassa. Verkkopuolen hyvä menestys ei ole pystynyt paikkaamaan täysin kännykkävalmistuksen volyymituotantoa.

Monet muutkin maat ovat siirtäneet Suomen tavoin tuotantoaan halvemman kustannustason maihin. Romanian, Latvian, Liettuan, Puolan ja Bulgarian tuotantomäärät ovat kohonneet huomattavasti vuodesta 2010.

Esimerkiksi Virossa sähkö- ja elektroniikkatuotteiden valmistus lähti hurjaan nousuun vuodesta 2010 lähtien, mutta tuotanto kuitenkin putosi merkittävästi vuoden 2017 alussa. Kuluvana vuonna Viron elektroniikan tuotantomäärät ovat olleet selvästi viimevuotista suuremmat, mutta kolmannella neljänneksellä tuotanto kääntyi laskuun.

Myös Ruotsissa tuotanto laski jyrkästi jo vuosien 2010 ja 2011 vaihteessa, mikä viittaa Etlan selvityksen mukaan  siihen, että tuotanto on kokonaan lopetettu tai sitä on siirretty joihinkin muihin maihin

Uudenkaupungin autotehtaan tuotanto jää loppuvuonna suunniteltua pienemmäksi. Kuva: Valmet Automotive.

Etla arvioi uusimmassa suhdanne-ennusteessaan Suomen koko teollisuuden tuotoksen kasvavan vuosittain noin 1,5 prosenttia vuosina 2019-2021.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin mukaan koko teollisuuden tuotanto kasvoi kuluvan vuoden tammi-syyskuussa 2,4 prosenttia viimevuotisesta. EU:ssa tuotanto supistui keskimäärin 0,6 prosenttia.

Myös metallien jalostuksessa tuotanto väheni Suomessa tammi-syyskuussa 6 prosenttia vuodentakaisesta, EU:ssa keskimäärin kolme prosenttia.

Kaasuputkitoimitusten ansiosta viennin määrä Suomessa kuitenkin kohosi tammi-elokuussa peräti 14 prosenttia viimevuotisesta. Koneiden ja laitteiden valmistus lisääntyi tammi-syyskuussa runsaat kolme prosenttia ja metallituotteiden vajaat 5 prosenttia.

Uudenkaupungin autotehtaan tuotanto jää lähikuukausina kuitenkin aiemmin suunniteltua pienemmäksi. Koko maailmassa henkilöautojen tuotanto on vähentynyt kuluvan vuoden alkupuoliskolla, Saksassa tuotanto supistui peräti 11 prosenttia.  Valmet Automotive ilmoittikin äskettäin yt-neuvotteluista aiemmin sovittujen lomautusten perään.

Lisää: Etlan toimialakatsaus 26.11.2019 (LINKKI, pdf)

Kuva: Nokian Oulun tukiasematehdas.

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2019/