Wärtsilältä etäohjattavien laivojen testiympäristö

Teknologiayhtiö Wärtsilä on toimittanut Raumalle Satakunnan Ammattikorkeakoululle uudenlaisen navigointisimulaattorin. Sitä tullaan käyttämään etäohjatuille laivoille tarkoitetussa Intelligent Shipping Technology Test Laboratory -kehitysprojektissa.

Testilaboratorioprojekti on ainutlaatuinen maailmassa ja kiinnostaa koko merenkulun yhteisöä. Uusi navigointisimulaattori tuo testiympäristön mahdollisuuden etäohjattavien ratkaisujen testaamiseen.

’’Projektin tuloksia ja siinä käytettävää teknologiaa voidaan hyödyntää maailmanlaajuisesti merenkulun turvallisuuden ja tehokkuuden kehittämisessä”, sanoo Alexander Ozersky, Deputy General Manager, Voyage Solutions, Wärtsilä.

Wärtsilä ja Satakunnan Ammattikorkeakoulu ovat toimineet läheisessä yhteistyössä yli 20 vuotta.

”Tarkoitus on kehittää oikea mallinnus, mutta ensin meidän täytyy tehdä simulaatiotestausta ja tähän teknologia on omiaan.”, sanoo Meri-Maija Marva, Training Manager, Satakunta University of Applied Sciences.

Kuva: SAMK / Pekka Lehmuskallio

Lisää: aiemmat merenkulun teknologiauutisia Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI).