Korona hyydytti ICT-palveluviennin kovimman kasvun

Digitaalisten ICT-palveluiden viennin kasvu jäi viime vuoteen verrattuna alkuvuonna 13 prosenttiin ja edellisen neljänneksen huipusta vienti tippui lähes neljänneksen. Koko palveluvienti laski koronan vanavedessä maaliskuussa kymmenesosan vuodentakaiseen verrattuna. Mukana myös linkki Paltan huhtikuun koronakyselyyn.

Tietojenkäsittelypalveluiden, kuten ohjelmistojen ja ohjelmistopalveluiden vienti on ollut palveluviennin kasvuveturina jo pitkään. Tänä vuonna alueen vienti on kärsinyt muiden mukana.

Pääekonomisti Martti Pykäri, Palta

Suomesta viedään mobiilipelien lisäksi tietointensiivisiä palveluita, kuten ohjelmistopalveluita, suunnittelua, konsultointia sekä teknologialisenssejä ja käyttömaksuja. Kaikki ne kattavat pääosan eli 67 prosenttia palveluiden ulkomaankaupasta.

’’Korkean osaamisen asiantuntijapalveluissakin näkyy laskua asiakkaiden kassatilanteen takia. Pidemmällä aikavälillä koronakriisistä toivuttaessa digitaalisen osaamisen ja digiratkaisujen kysyntä tulee varmasti kuitenkin nousemaan’’, kommentoi palvelualan työnantajajärjestö Paltan pääekonomisti Martti Pykäri.

Myös viime viikolla julkaistun Vihriälän selvitystyöryhmän raportin mukaan on selvää, että digitaalisten palveluiden ja niitä tukevan tekniikan kysyntä kasvaa nopeasti tulevaisuudessa. Raportin mukaan alueella menestyminen vaatii tehokasta innovaatiotoimintaa, mutta Suomen suhteellinen asema innovaatioiden tuottajana ja hyödyntäjänä on viimeisen kymmenen vuoden aikana heikentynyt.

’’Suomeen tulisi perustaa uusi toimenpideohjelma, jolla ohjattaisiin tki-rahoitusta etenkin elinkeinorakenteen monipuolistamiseen ja tuottavuuskehityksen parantamiseen palvelualoilla’’, sanoo pääekonomisti Paltan Martti Pykäri.

TAUSTAA PALVELUVIENNISTÄ

  • Suomen palveluviennillä tarkoitetaan kauppaa, jossa suomalaisyritys saa ulkomailta maksun myymästään aineettomasta tuotteesta. Rahaa siirtyy yli rajojen, ja kaupan kohteena on palvelu: esimerkiksi ict- tai liike-elämän asiantuntijapalvelut, suunnittelu sekä kuljetuspalvelut ja matkailutuotteet.
  • Palveluvienti on tuonut kaikesta viennin kasvusta 2000-luvulla kaksi kolmasosaa. Nyt niiden vientikasvu pysähtyi ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2014. Palveluviennin arvo oli kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä noin seitsemän miljardia euroa.
  • Eniten Suomesta viedään ICT-palveluja (37 %) sekä liike-elämän palveluita kuten suunnittelua ja konsultointia (18 %). Matkailupalvelut muodostavat palveluviennistä 10 prosenttia ja kuljetuspalvelut 14 prosenttia.

Lisää: Paltan koronakysely palvelualan yrityksille 24.4.2020 (LINKKI) sekä palvelualan taustatietoa (LINKKI)

Päivitetty