Fortum sai tuontiluvan kierrätysakuille – Ruotsista ja Norjasta

Fortum on saanut luvan kuljettaa Suomeen kierrätettäväksi Ruotsista ja Norjasta sähköautoista poistettuja litiumioniakkuja. Tuonti on alkamassa vielä kuluvan toukokuun aikana. Samalla Fortum ottaa uuden askeleen sähköautoakkujen kierrättäjänä, joka pystyy hyödyntämään akkumateriaaleista jopa 80 ja arvokkaimmista 95 prosenttia.

Käytöstä poistetut litiumakut kuljetetaan Suomeen yhtiön Ikaalisten laitokselle, missä ne puretaan ja käsitellään mekaanisesti. Käyttöikänsä lopussa olevat litiumioniakut luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi ja niiden käsittely vaatii erityistä asiantuntemusta. Ikaalisten mekaanisen kierrätysprosessin jälkeen akkujen kierrätys jatkuu yhtiön Harjavallassa.

Fortumin mekaanisen ja hydrometallurgisen kierrätysteknologian yhdistäminen mahdollistaa sähköautojen akkujen varmistuksessa tarvittavien välttämättömien ja harvinaisten metallien talteenoton kustannustehokkaasti ja turvallisesti.

”Litiumioniakkuja pidetään vaarallisina niiden käyttöiän päätyttyä. On keskeistä, että maiden välistä vaarallisten jätteiden kuljetusta koskevaa asetusta kunnioitetaan ja seurataan samalla tavalla kaikissa maissa. Läpinäkyvät arvoketjut rakentavat myös tarvittavan luottamuksen koko akkuteollisuudelle’’, sanoo Fortumin akkuliiketoiminnan johtaja Tero Holländer.

Yhtiön uusin hydrometallurginen prosessi mahdollistaa että jopa 95 prosenttia akun mustan massan sisältämistä arvokkaista metalleista saadaan talteen. Fortum pilotoi myös useita niin kutsuttuja elinkaarta pidentäviä ”second life” ratkaisuja akuille käyttämällä akkuja uudelleen esimerkiksi energian varastoinnissa voimalaitoksissa.

Akkujen sisältämien arvokkaiden metallien kierrätys helpottaa autoteollisuuden raaka-ainevajetta ja tehostaa siten osaltaan liikenteen sähköistymistä. Vähähiilinen kierrätysteknologia tekee kierrätyksestä myös vastuullista ja kestävää. Yritys pystyy tekniikallaan kierrättämään jopa 80 prosenttia akun kaikista materiaaleista.

Fortumin tämänhetkinen kierrätyskapasiteetti on noin 3000 tonnia vuodessa, mikä vastaa noin 10 000 sähköauton akkua.  Lisäksi Fortum aikoo tehostaa akkujen kierrätystoimintaa edelleen ja kasvattaa merkittävästi kierrätyskapasiteettia tulevina vuosina. ”Uudet pohjoismaiset kuljetusluvat ovat avain Fortumin tavoitteeseen tulla Euroopan johtavaksi sähköautoakkujen kierrättäjäksi”, sanoo Fortumin akkuliiketoiminnan johtaja Tero Holländer.

Lisää: Uusiteknologia.fi:n akkujen kierrätykseen liittyneet uutiset (LINKKI).

Kuvat: Fortum