Suomi panostaa lisää kvanttikomponenttien kehittämiseen

Suomessa on virinnyt kasvava kiinnostusta kvanttiteknologiaan, jonka avulla voitaisiin tulevaisuudessa parantaa myös laskenta-, kommunikaatio- ja anturiratkaisujen suorituskykyä. Uudessa VTT:n koordinoimassa QuTI-hankkeessa kehitetään jo ilmiötä vartenn uusia komponentteja, tuotantoratkaisuja ja algoritmeja.

Business Finlandin osin rahoittama ekosysteemihanke Quantum Technologies Industrial (QuTI) tuo yhteen suomalaisen teollisuuden ja tutkimusorganisaatioiden asiantuntemuksen uusien kvanttiteknologian ratkaisujen löytämiseksi. Mukana on 12 partneria ja kolmivuotisen ohjelman kokonaisbudjetti on kymmenen miljoonaa euroa, josta Business Finlandin osuus on 5,6 miljoonaa euroa.

QuTI-hanke kattaa koko kvanttiteollisuuden vaatiman arvoketjun materiaaleista ja laitteistoista ohjelmistoihin ja järjestelmätason ratkaisuihin.

Mukana ovat tutkimuspartnereina VTT, Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto ja CSC sekä teollisuuspartnereina Bluefors, Afore, Picosun, IQM Quantum Computers, Rockley Photonics, Quantastica, Saab ja Vexlum.

”Kvanttiteknologia on monitieteellinen ja nopeasti etenevä ala. QuTI-konsortio tarjoaa ihanteellisen lähtökohdan suomalaisen teknologian ja teollisuuden kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiselle tällä nopeasti kasvavalla alalla”, toteaa Mika Prunnila, VTT:n tutkimusprofessori ja QuTI-projektin koordinaattori.

QuTI-hankkeessa kehitettävät kvanttilaskennan ja -kommunikaation laitteistot perustuvat pitkälti mikrojärjestelmien, fotoniikan, elektroniikan ja kryogeniikan osaamiselle. Hankkeessa kehitetään räätälöityjä ohjelmistoja ja algoritmeja käsi kädessä laitteistojen kanssa. Lisäksi luodaan kvanttiteknologian tuotekehitykseen uusia työkaluja, jotka palvelevat niin QuTI-hankkeen tarpeita kuin koko kvanttiteknologian alaa.

Puhdastilat ovat tärkeitä kvanttiteknologian tutkimukselle ja liiketoiminnalle. Siksi mukana on myös VTT:n ja Aalto-yliopiston yhteinen puhdastiloja ja laitteistoja tarjoava Micronova-infrastruktuuri Espoossa.. QuTI hyödyntää myös Tampereen yliopiston puhdastilojen optoelektroniikan valmistusosaamista.

Kuvituskuva: VTT