EU:n uusi akkuasetus vaatii kännyköiltä enemmän

EU-parlamentin mukaan akkujen tulee tulevaisuudessa olla aiempaa ympäristöystävällisempiä ja helpompia korvata niin kännyköissä kuin esimerkiksi sähköpyörissä. Uusi akkuehdotus kattaa koko elinkaaren niiden suunnittelusta hävittämiseen. EU-parlamentti hyväksyi kantansa asetukseen torstaina äänin 584-67 (40 tyhjää). EU-edustajat tiukentaisivat myös akkujen ympäristöystävällisyys-, tehokkuus- ja merkintävaatimuksia.

Akkualueesta keskusteltiin viime keskiviikkona Euroopan unionin parlamentin täysistunnossa. Siinä painotettiin erityisesti akkujen olennaista roolia siirtymässä kierto- ja vähähiiliseen talouteen sekä tukemaan EU:n kilpailukykyä ja strategista autonomiaa.

Asetus toisi mukanaan kännyköiden lisäksi kevyiden liikennevälineiden akuille luodaan uusi kategoria (johon kuuluisivat mm. sähköskootterit ja -pyörät). Vuoteen 2024 mennessä laitteiden ja kevyiden liikennevälineiden akut on suunniteltava niin, että kuluttajat ja korjauspalvelut voivat helposti ja turvallisesti poistaa niitä.

Euroopan parlamentin päätöslauselman mukaan akkuvalmistajien tulee varmistaa myös, että niiden koko arvoketju on ihmisoikeus- ja huolellisuusvelvoitteiden mukainen. Näin puututaan riskeihin, joita liittyy raaka-aineiden tuottamiseen, käsittelyyn ja kauppaan, jotka usein keskittyvät yhteen tai muutamaan maahan.

Parlamentti toivoo myös, että jätteestä kerätyn koboltin, lyijyn, litiumin ja nikkelin uudelleenkäytölle uusissa akuissa asetetaan vähimmäistaso, ja että akkujen keräystavoitteita tiukennetaan.

Euroopan komission julkisti joulukuussa 2020 ehdotuksen uudesta säädöksestä koskien akkuja jaakkujätettä. Sen on tarkoitus vahvistaa sisämarkkinoita ja kiertotaloutta sekä vähentää akkujen ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusta niiden koko elinkaaren aikana. Ehdotus liittyy Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, kiertotalouden toimintasuunnitelmaan ja uuteen teollisuusstrategiaan.

Lisää: EU-parlamentin selvitys (LINKKI, pdf) sekä EU-akkuehdotus ja taustat (LINKKI).

Kuvituskuva: UT