Traficom uskoo sähköiseen lentämiseen – uusi selvitys

Sähköinen lentäminen on  Suomen pienehköille matkustajavirroille varteenotettava vaihtoehto tulevaisuudessa, uskoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin uusimman selvityksen perusteella.  Lentojen arvioidaan yleistyvän jo 2030-luvulla.

Suomessa sähköisen lentämisen arvioidaan alkavan 2020-luvun lopulla ja yleistyvän 2030-luvulla. Liikenteen sähköistymisen megatrendi liittyy Traficomin selvityksen mukaan lentoliikenteessä erityisesti lyhyemmän kantaman ja kapasiteetin koneisiin.

”Sähkön avulla voidaan lentää paitsi pienehkön matkustajavolyymin reittilentoja, harjoittaa myös taksilentoliikennettä”, sanoo johtaja Jari Pöntinen Traficomista.

Sähköinen lentäminen sopii erityisen hyvin maantieteellisten esteiden, kuten vesistöjen, ylittämiseen. Teknologian kehittyessä lentokoneiden kapasiteetti ja kantama kasvavat. Lisäksi Suomessa on jo nyt kattava lentoasemien ja lentopaikkojen verkosto, joka voi toimia alustana sähköiselle ilmailulle. Tämä edellyttää kuitenkin investointeja latausinfrastruktuuriin.

Sähköinen lentäminen alkaa pienistä, muutaman hengen ilma-aluksista sekä tavarakuljetuksiin hyödynnettävästä kalustosta. Akkuteknologian kehittyessä lentokoneiden kapasiteetti ja kantama kasvavat.

Suurempien sähkölentokoneiden käyttövoimana tulee olemaan vedystä polttokennotekniikalla tuotettava sähkö. Tavoitetasosta mallia näyttää Norja, jossa tavoitteena on vuonna 2040 järjestää kaikki kotimaan lennot sähköisesti.

Sähköiselle lentämiselle on lisäksi kehitteillä sääntelytoimia, joka ottaa huomioon alueen erityispiirteet. Muilta osin sovelletaan yleisesti ilma-aluksia ja lentotoimintaa koskevia sääntöjä.

Lisää: Sähköinen lentäminen Suomessa, Traficom/Destia (LINKKI, pdf) ja aiemmat sähköiseen lentämiseen liittyvät uutisjutut Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI).

Kuvituskuva: Ruotsalainen E19-sähkölentokone.