Metsolta akkujen kierrätykseen mustan massan prosessi

Käytettyjen sähköautojen akkujen mustan massan kierrätyksestä on tulossa tärkeä keino täydentää akkumetallien tarjontaa ja pienentää niiden toimitusketjun hiilijalanjälkeä. Siihen markkinaan vastaa suomalainen Metso lisäämällä tarjontaansa uuden mustan massan kierrätysprosessin.

Metson uusi kierrätysakkujen mustan massan prosessi täydentää yrityksen muuta akkumineraaliteknologian tarjontaa, joka kattaa mineraalien rikastamisen sekä hydrometallurgisen käsittelyn ja niihin liittyvät palvelut. Hydrometallurginen mustan massan kierrätysprosessi mahdollistaa mekaanisesti eroteltujen ja murskattujen akkujen käsittelyn arvokkaiden raaka-aineiden kuten nikkelin, koboltin ja litiumin, sekä mangaanin ja kuparin talteenottamiseksi.

Prosessi perustuu Metson kehittämään uuttoteknologiaan, jota täydentävät reaktorit ja suodattimet sekä sakeuttimet ja pesurit. Prosessi voidaan räätälöidä mineraalien ja haluttujen lopputuotteiden mukaan niin, että myös vähemmän arvokkaiden materiaalien talteenottoon tarkoitetut laitteet voidaan lisätä prosessiin myöhemmässä vaiheessa.

”Akkumineraalien kysyntä kasvaa jyrkästi puhtaisiin energialähteisiin siirryttäessä,” kertoo Don Simola, Metson akkukemikaaliteknologiasta vastaava johtaja. Uuden lanseerauksen myötä yrityksen tarjonta akkumineraalien arvoketjulle on jo 90 prosenttia tuotantoprosessista, lisää Metson hydrometallurgiajohtaja Mikko Rantaharju.

Lisää:  Metson tietopaketit akkumineraaleista (LINKKI) ja mustan massa kierrätysprosessista (LINKKI).

Kuva: Metso