Moni pitää tiukasti kiinni nykyautoistaan – sähköistymisestä huolimatta

Täyssähköautojen ja hybridien määrät kasvoivat viime vuonna, mutta moni pitää edelleen tiukasti kiinni vanhemmistakin polttomoottoriautoista. Viime vuonna romutettiin Suomen Autokierrätyksen tilastojen mukaan 69 991 ajoneuvoa, jossa oli 17 prosenttia laskua edellisvuoteen verrattuna. Samalla sähköautojen akkuja kierrätetään vielä vähäisesti niiden uutuuden takia.

”Romutusmäärät ovat olleet viime vuosina tasaisessa kasvussa, mutta nyt määrät ovat kääntyneet laskuun huippuvuodesta 2021, jolloin valtion romutuspalkkiokampanjan siivittämänä tehtiin historiallinen ennätys”, kertoo Suomen Autokierrätys Oy:n toimitusjohtaja Juha Kenraali.

Sähköautojen ajovoima-akkujen kierrätys kasvaa samalla tasaisesti, mutta määrät ovat vielä kuitenkin vähäisiä, koska akut ovat uusia eivätkä ole vielä tulleet elinkaarensa päähän. Pääosin kierrätettävä akkumateriaali kertyy erikseen tai autojen mukana vaurioituneista akuista.

Ajoneuvojen kierrätyksen on tulevaisuudessa tarkoitus kuitenkin parantua heinäkuussa 2023 annetun asetusehdotuksen perusteella. Keräysjärjestelmään kohdistuvien toimenpiteiden tehostaminen tulisi auttaa esimerkiksi  tällä hetkellä järjestelmien ohi virtaavien ajoneuvojen keräystä ja asianmukaista kierrätystä. Tavoite on varmistaa strategisesti tärkeiden materiaalien talteenotto ja parantaa niiden kiertoa takaisin tuotannon raaka-aineeksi. Samoin asetus parantaa purettavien osien uudelleenkäytön esille laittoa ja uudelleenkäytön potentiaalin kasvattamista.

Uusien ajoneuvoluokkien edellyttäminen nykyisten henkilö- ja pakettiautojen lisäksi tuottajavastuun piiriin virallistaa ja varmistaa myös niiden asianmukaisen kierrätyksen. Ehdotuksen mukaan asetus koskisi kuorma- ja linja-autoja sekä L-luokkaa eli esim. moottoripyöriä ja mönkijöitä ja tulisi sovellettavaksi viisi vuotta asetuksen voimaantulosta.

Tuottajavastuu edellyttää kierrätysjärjestelmän seuraamista, tietojen keräämistä ja sen raportoimista viranomaiselle. Datan hyödyntäminen on tärkeää myös prosessien tehostamiseksi ja erilaisten lisäarvojen tuottamiseksi niin viranomaisille, tuottajille, kierrätysalan toimijoille kuin koko kiertotalousjärjestelmälle. Siksi Suomen Autokierrätys on ottamassa käyttöön tekoälypohjaisen digitaalisen palvelualustan, jolla koko järjestelmän vastuullisuutta voidaan kasvattaa, kehittää ja paremmin mitata. Myös kuluttajille tarjotaan entistä helpompi digitaalinen väylä saada auto kierrätykseen, kun se tulee elinkaarensa päähän.

Suomen Autokierrätys on tuottajayhteisö, joka hoitaa EU-lainsäädännön vaatiman henkilö-, paketti ja matkailuautojen sekä sähkökäyttöisten autojen ajovoima-akkujen kierrätyksen organisoinnin ja siitä tiedottamisen jäsenyritystensä puolesta. Suomen Autokierrätyksen jäsenyrityksiä ovat henkilö-, paketti- ja matkailuautojen maahantuojat sekä sähkökäyttöisiä autoja ja niiden ajovoima-akkuja maahantuovat yritykset.

Lisää: Romutustilastoja kuukausi kuukaudelta (LINKKI).

Kuvituskuva: Nissan