Digikehitykselle haetaan jatkoa – verkosto valmiina

Internet on yrityksille ensimmäinen globaali alusta, joka luo uusia merkittäviä mahdollisuuksia toiminnan laajentamiseen. Digiyritykset hakevat nyt uutta tutkimusrahoitusta, jolla varmistettaisiin investoinnit digitaalikehitykseen.

Tutkimusyhteisö Dimeccin Need for Speed (N4S) -ohjelmassa on luotu lähes neljän vuoden aikana perustaa digitaaliseen talouteen. Ohjelmassa on haettu reaaliaikaisia liiketoimintamalleja kokeilukulttuurin kautta. Nelivuotisen Dimecc-ohjelman (2014–2017) rahoitti osaksi Tekes.

Ohjelman tuloksilla halutaan palvella myös muita teknologiateollisuuden yrityksiä, kuten automaatioteollisuutta. N4S haluaa tarjota ohjelman tulokset, työkalut ja prosessit yleisesti saataville. Niitä voidaan hyödyntää erinomaisesti esimerkiksi julkishallinnon digitalisaatiossa.

”N4S on loistava esimerkki Suomessa toimivasta ohjelmistoteollisuuden ekosysteemistä, jossa toimialasta riippumatta, innovointeja ja kokemuksia jaetaan ja tutkitaan osallistujien kanssa’’, kommentoi Nokia Networksin Suomen maajohtaja Tommi Uitto.

Hallituksen pöydälle on esitys, jolla siirrettäisiin perinteisiä yritystukia uuden kehittämiseen ja tutkimustoimintaan. Kyse voi olla jopa 200 miljoonan euron rahoituksesta. Dimeccin N3S:ssä olevat yritykset haluavatkin nyt varmistaa investoinnit yritysvetoiseen tutkimusyhteistyöhön tuleville vuosille.

Verkosto valmiina

Kilpailu on enenevässä määrin globaalia ja vaatii adikaalia uudistumista myös laajasti suomalaiselta teollisuudelta. Uusia tuotteita ja palveluita ei enää kehitä yksi yritys, vaan yhteistyöyritysten verkosto. Siinä kukin yritys tarjoaa eri osasia vanhoista ja juuri kehitellyistä tuotteista luoden näin uuden ja entistä houkuttelevamman tarjonnan.

Dimeccin Need for Speed N4S -ohjelma edustaa 13 teollisuusfirman, 15 pienen ja keskisuuren yrityksen ja 11 tutkimusinstituutin ja yliopiston konsortiota (kuvassa mukana olevat yritykset). N4S-ohjelma on tuottanut yli 1500 tulosta, joista yli 250 tutkimusartikkelia on julkaistu ohjelman ulkoisilla verkkosivuilla ja tuloksista on kerrottu myös ohjelman verkkolehdessä  (LINKKI)

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2016