Suomi kokeilee aktiivisesti älykkäitä energiaratkaisuja

Suomi on perinteisesti keksijöiden maa, ja nyt myös kokeilijoiden maa. Uuusin energiaideoihin keskittynyt Smart Energy Transition -hanke kertoo kokeilujen käynnistyneen aktiivisesti.  Pilotteja olevan joka puolella Suomea. Yli sata hanketta on kuvattu www.energiakokeilut.fi -tietopankkiin.

Kokeilujen kautta kunnat opettelevat suunnittelemaan kokonaisia älykkäitä alueita, joissa yhdistyy energiatehokkuus, uusiutuva energia, älykäs energiankulutuksen ohjaus ja laadukas asuinympäristö. Rakennuttajat taas demonstroivat rakennuksia, jotka tuottavat yhtä paljon energiaa kuin kuluttavat.

”Energia-alan murroksessa on todella tärkeää, että suomalaiset kokeilevat rohkeasti uusia ratkaisuja tosielämän ympäristöissä.  Laboratoriossa ratkaisuja voidaan kehittää vain tiettyyn pisteeseen asti’’, toteaa tutkimusjohtaja Eva Heiskanen Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksesta.

Liikenteen kokeiluissa kehitetään sähköistä liikennettä ja erilaisten liikennepalvelujen saumatonta yhdistämistä digitaalisin alustoin.  Yritykset pilotoivat uusia energiamuotoja, älykkään sähköverkon sovelluksia ja erilaisia palveluja, kuten aurinkopaneelien rahoitusta tai sähkösopimusta tietyn tuottajan pienvesivoimalasta.

Lisäksi pilotoidaan uusia toimintamalleja, kuten aurinkosähkön yhteishankintaa, uusiutuvan energian edistämistä julkisissa hankinnoissa sekä ongelmanratkaisua avoimen datan ja joukkoistamisen avulla. ”Kokeilujen, koulutuksen, energiapolitiikan ja innovaatiotoiminnan välille pitäisi myös luoda nykyistä tiiviimpi yhteys’’, sanoo tutkimusjohtaja Eva Heiskanen.

Kokeiluiden avulla voidaan kehittää uutta teknologiaa ja markkinaympäristöä. Kokeilut paljastavat, millaista osaamista yhteiskunnassa tarvitaan laajemmin tulevina vuosikymmeninä, kun fossiilisista polttoaineista siirrytään puhtaisiin teknologioihin.

TAUSTAA:

Smart Energy Transition (SET) on Suomen Akatemia strategisen tutkimusneuvoston hanke (2015–2020), jossa tutkitaan, miten Suomi voisi hyötyä energiamurroksesta. Hanketta koordinoi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Osana hanketta tutkitaan kokeiluista oppimista sekä uusien liiketoimintamallien syntyä. Jatkossa SET-hankkeessa tehdään 20 tapauksesta tarkempi analyysi osaamisaukkojen löytämiseksi ja muista kokeilujen toteuttamisen kriittisistä tekijöistä.

LISÄÄ: Yli sadan kokeilun tietopankki (LINKKI) ja Smart Energy Transition -hanke (LINKKI)

Kuva: Ilmarinen asensi Ruoholahden pääkonttorin katolleen aurinkopaneeleja. Kuva: Olli Urpela / Pintaliitodesign. (LINKKI, uutinen)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639