Laivoihin viritetään vety- ja polttokennotekniikoita

VTT koordinoi eurooppalaista innovaatiohanketta, jonka tavoitteena on tuoda kaupalliseen liikenteeseen kaksi vedyllä ja polttokennoilla kulkevaa nollapäästöistä laivaa. Laivojen käyttöön luodaan päästötön energiaketju tuottamalla vetyä uusiutuvalla sähköllä vedestä. Hankkeeseen osallistuu Suomesta VTT:n lisäksi ABB.

Yhteiseurooppalainen innovaatiohanke FLAGSHIPS on saanut EU:lta viiden miljoonan euron rahoituksen, jonka avulla haetaan ratkaisua nollapäästöisen vetyteknologian käyttöön, Hankkeessa rakennetaan kaksi vedyllä kulkevaa laivaa Norjassa ja Ranskassa.

Hankkeen laivoissa polttoaineena käytettävä vety on määrä tuottaa paikallisesti ja päästöttömästi vedestä uusiutuvaa sähköä käyttäen. Tämä mahdollistaa täysin päästöttömän energiaketjun ”vedestä veteen”; uusiutuva vety tehdään vedestä, ja käytössä siitä syntyy jälleen vettä. Hanke luo samalla vahvan pohjan laivojen vetypolttoaineen toimitusketjun laajentamiseksi Euroopassa.

’’Vetyteknologia on varteenotettava nollapäästöinen energiaratkaisu meriliikenteelle ja meillä on monipuolista osaamista vetyteknologiasta ja sen integroimisesta, esimerkiksi tutkimusalus Arandaan’’, erikoistutkija Antti Pohjoranta VTT:ltä kertoo.

Yhtenä ratkaisuvaihtoehtona nähdään vetyteknologia. Se mahdollistaa paikallisesti nollapäästöisen, täyssähköisen voimalinjan käyttöönottamisen myös sellaisissa kohteissa, joissa akkusähköinen toteutus ei ole sen koosta tai vaaditusta lataustehosta johtuen käytännöllinen.

ABB kehittää hankkeessa tanskalaisen Ballard Power Systems Europen kanssa merikäyttöön soveltuvaa polttokennolaitoista. Ssähköteknisestä integroinnista vastaavat ABB sekä Westcon (Westcon Power and Automation, Norja). Norledilla on vuosien kokemus sähköisestä

’’Polttokennoteknologialla on kasvava tärkeä rooli ympäristömyönteisten ratkaisujen tuomisessa sähköistyvälle merenkulkualalle. Olemme ylpeitä saadessamme olla mukana FLAGSHIPS-hankkeessa, kertoo Antti Ruohonen, Suomen Marine-liiketoiminnan johtaja ABB:ltä.

Alusten erilaisista käyttötarkoituksista johtuen myös itse alukset ovat hyvin erilaiset. Suunnitelman mukaan vetylaivat aloittavat liikennöinnin vuoden 2021 aikana.

Lisää: Flagships-ohjelma  (LINKKI)

Kuva: ABBn mallikuva polttokennoista työntöaluksessa.