Suomalaiselle autojen ohjelmisto-osaajalle tietoturvasertifiointi

Suomalainen autojen ohjelmistoja kehittävä Unikien toiminta on auditoitu autoteollisuuden tietoturvakriteerien mukaisesti. Unikie pääsi TISAX-tietoturvallisuuslistalle kolmantena suomalaisena ja ensimmäisenä suomalaisena ohjelmistokehittäjänä. Yritys on aktiivinen myös robottiautojen ohjelmistokehityksessä.

Unikie sertifioitui TISAX 3 -tasolle eli Unikien toiminta täyttää yrityksen mukaan korkeimmat tietoturvallisuusvaatimukset, joita eurooppalaiset autoteollisuustoimijat ovat määritelleet

TISAX 3 -sertifikaatti nähdään Uniken johdossa erittäin tärkeänä, sillä yritys tekee Suomesta käsin merkittäviä projekteja autotoimijoille Saksaan ja ympäri maailman.

”TISAX 3 -sertifioinnin myötä uusien asiakkaiden on nyt helppo lähteä liikkeelle meidän kanssamme, kun he voivat olla varmoja, että toimimme alan parhaiden standardien mukaan’’, kertoo Unikien toimitusjohtaja Esko Mertsalmi.

TISAX-tietoturvallisuusluokituksen tarkoituksena on mahdollistaa ja yksinkertaistaa turvallista ja luotettavaa yhteistyötä autoteollisuuden toimijaverkostoissa.

TISAX 3 -tasolle määritellyt kriteerit ovat yrityksille, jotka käsitelevät asiakkaiden arkaluontoisia tuotekehitystietoja.

”Kaikkiaan 9 kuukautta kestäneen prosessin aikana Unikien toiminta auditoitiin ja todettiin kaikilta osin korkeimmat vaatimukset täyttäviksi”, kertoo Unikien tietohallinto- ja tietoturvallisuusjohtaja (CIO & CSO) Jari Mononen.

TISAX-valtuutus on voimassa kolme vuotta kerrallaan. Tietoturvallisuuden valvontaelimenä toimii ENX-yhdistys, joka koostuu autovalmistajista, toimittajista ja neljästä kansallisesta autoyhdistyksestä. Unikien lisäksi vaatimukset koskevat myös yrityksen alihankkijoita.

Vuonna 2015 perustettu ohjelmistoyhtiö Unikie työllistää yli 250 henkilöä Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa, Kuopiossa ja Kokkolassa, sekä ulkomailla Berliinissä, Göteborgissa ja Yhdysvaltain piilaakson Palo Altossa. Viime vuoden konserniliikevaihto oli noin 16 miljoonaa euroa.