Keliber kokeilee akku-litiumhydroksidin valmistusta

Kaivosyhtiö Keliber on käynnistänyt Outotecin kanssa koeohjelman, jonka tavoitteena on testata pienimuotoisesti akkukäyttöön sopivan litiumhydroksidin tuotantoa. Yhtiö odottaa tuloksia koeohjelmasta jo ensi vuoden alkukuukausina.

Pohjoinen Teollisuus 2018: Sähköistyminen muuttaa logistiikkaa

Sähkökäyttöjen yleistyminen liikenteessä on nopeaa, mikä johtuu sen ylivertaisesta hyötysuhteesta ja yksinkertaisesta, vähän kunnossapitoa vaativasta rakenteesta, totesi Oulussa Siemensin Mobility-yksikön johtaja Juha Lehtonen Pohjoinen Teollisuus -tapahtumassa. Kaivosteollisuudelle akkumateriaalit tulevat olemaan myös kasvualue.

Vaasan akkutehdasprojekti saa vetoapua

Akkuteollisuudella on mahdollisuus nousta uudeksi menestystarinaksi , uskotaan Vaasan lisäksi akkuteollisuutta Suomeen havittelevassa yhteistyöverkostossa. Toiminnalla halutaan avittaa laajemminkin akkualueen investointien saamista Suomeen.

Litium-akkujen kemiantehdas Kokkolaan

Akkumateriaalin kaivuuta valmisteleva Keliber sijoittaa tehtaansa Kokkolaan Industrial Park -teollisuusalueelle. Yhtiön litiumesiintymät ja tulevat kaivokset sijaitsevat Kaustisella, Kokkolassa ja Kruunupyyssä.

Akkumateriaaleista uusi kasvualue Suomelle

Suomen kaivosklusterin näkymät ovat viime vuosia valoisampi, arvioi alan yhteistyöjärjestö. Akkumateriaalit ovat nykyisten raaka-aineiden lisäksi uusi kasvualue. Tulossa on suuria kaivosinvestointeja ja maahan houkutellaan tutkimusinvestointeja kymmenien miljoonien edestä.

Oulusta raskasmetallien mittauslaitteisto

Oulun yliopistossa on kehitetty mittauslaitteisto kaivosten raskasmetallien jatkuvatoimiseen monitorointiin. Laitteisto soveltuu myös arktisiin olosuhteisiin. Uusi mittauskonsepti pyritään kaupallistamaan kehityshankkeen jälkeen.

Digitalisaatio tuo apua kaivoksiin

Kaivostoiminnan tuottavuutta ja turvallisuutta parannetaan prosessien lisäksi yhä vahvemmin automaation ja digitalisaation keinoin. Kaivoksen toimintaa voidaan seurata ja parantaa älykkäillä palveluilla, dataa hyödyntäen, arvioi kaivoslaitteita valmistavan Sandvik Miningin johtaja Mats Eriksson. Kaivosteollisuudessa uusia esiintymiä löydetään entistä harvemmin, ja uusien esiintymien ja hyödyntäminen on yhä haastavampaa. Myös ympäristövaikutusten minimointi on toiminnan jatkumisen kannalta kaivosteollisuudelle entistä tärkeämpää….

Nelikopteri auttaa 3D-mallin tekemisessä

Kiinteistö- ja sähköyhtiöiden lisäksi turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes hyödyntää pieniä kuvauskoptereita kaivosalueiden valvonnassa. Alue kuvataan kopterilla, minkä jälkeen kuvauskohteesta voidaan tehdä 3D-maastomalli.

Oulu rakentaa automatisoitua kaivostekniikkaa

Kaivannaisalan OMS-tutkimuskeskuksen (Oulu Mining School-tutkimuskeskuksen) rakennustyöt ovat käynnistyneet Oulun yliopistossa. Tiedekunnan uusien tilojen valmistuttua yliopistoon saadaan ensi vuonna automatisoitu koulutusrikastamo, jonka erikoisuus on veden suljettu kiertoratkaisu ja rikastushiekkojen jalostustekniikat.

Kaivosala investoi uusimpaan teknologiaan

Kaivosyhtiöt investoivat Suomeen 300 miljoonaa euroa ensi vuonna. Lisää uutta teknologiaa ja panoksia on tulossa erityisesti ympäristövaikutusten vähentämiseen, energiatehokkuuteen ja alan uusiutumiseen. Suurin yksittäinen kaivosalan investointi on Yaran rikastushiekan käsittelylaitos Siilinjärvelle, jonka 75 miljoonan euron rakentamiskustannukset jakautuvat vuosille 2015–2017. Myös Talvivaaran eli nykyisen Terrafamen rikastustoiminta vaatii edelleen lisäpanoksia vesiongelmien ratkaisemiseksi. ’’Panostukset ympäristövaikutusten vähentämiseen ja energiatehokkuuteen…