IoT-osaaja voitti strategiapalkinnon

Suomen Strategisen Johtamisen Seuran vuoden 2015 palkinnon voitti dipl.ins. Lauri Jaakkola. Hänen lähtökohtana on näkemys tulevaisuudesta, jossa esineiden internet eli IoT tulee muuttamaan keskeisellä tavalla perinteisen konepajateollisuuden liiketoiminnan perusteita.

Kuva: Lauri Jaakkola

Voittajatyö on raadin mukaan esimerkki siitä asenteesta, jota Suomi tarvitsee pärjätäkseen tulevaisuudessa. Tulevaisuus rakentuu vain tekemällä. Raati piti Jaakkolan aihetta todella ajankohtaisena.

Jaakkolan työn lähtökohtana oli näkemys, että esineiden internet eli IoT (Internet of Things) tulee muuttamaan keskeisellä tavalla perinteisen konepajateollisuuden liiketoimintamalleja.

Lauri Jaakkolan diplomityö ”Digitization initiatives and capability cognition – A multiple case study in Finnish manufacturing firms” (LINKKI, pdf) täyttää palkintoraadin mukaan vaadittavat tieteelliset vaatimukset erinomaisesti.

Jaakkola tarkastelee työssään, esimerkiksi miten case-yritysten yritysjohdon uskomukset vaikuttavat siihen, miten johto tarttuu IoT-aiheeseen, jonka vaikutusta omaan toimialaansa he eivät tässä vaiheessa vielä tiedä.

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) jakaa vuosittain arvostetun strategiapalkinnon parhaalle strategia-aiheiselle diplomityölle tai pro gradu -tutkielmalle. Seura (LINKKI) on akateemisten, liikkeenjohdon, konsulttien ja kehittäjien foorumi, joka edistää strategista ajattelua ja johtamista. Seura on perustettu 1989 ja siinä on 450 jäsentä.

Tässä aiemmat strategiapalkinnon saaneet (LINKKI)

Kuva: Strategiapalkinnon voittaja Lauri Jaakkola (kolmas vasemmalta) ja ohjaaja Riku Österman (ensimmäinen vasemmalta), raadin puh.joht. Ville Saarikoski, ja voittajan ohjaaja Henri Schildt. Kuva: Suomen Strategisen Johtamisen Seura

Päivitetty palkintokuva 18.1.2016