Selvitys: Digivalmiuksissa parantamisen varaa

Suomalaiset teknologiayritykset tiedostavat digitalisaation tuomat uhkat ja mahdollisuudet, mutta eivät täysin näe niiden merkitystä oman toiminnan kannalta, käy ilmi tuoreesta digikyvykkyyskyselystä, johon vastasi yli 250 toimitusjohtajaa ja hallituksen jäsentä.

Positiivista on selvityksessä, että noin kolmannes tutkimukseen osallistuneista yrityksistä on jo uudistanut liiketoimintamalliaan digitalisaatiota hyödyntäen.

Suhtautuminen esimerkiksi teolliseen internetiin on yritysten johdossa lähes poikkeuksetta positiivista ja innostunutta. Siirtymä ajatuksen tasolta konkreettisiin tekoihin on kuitenkin yllättävän vaikea: mistä löytää aikaa ja taloudellisia resursseja merkittäviin uudistuksiin, joiden vaikutusta on mahdotonta vielä arvioida?

”Uusia ideoita kannattaa etsiä esimerkiksi hackathoneista ja startup-yhteistyöstä. Näihin on olemassa testattuja ja tuloksellisia toimintamalleja,” muistuttaa Teknologiateollisuuden kasvun ja uudistumisen johtaja Laura Juvonen.

Huolestuttavaa tulosten valossa on se, miten vaikea suomalaisten yritysten johdon on hahmottaa digitaalisen disruption konkreettisia vaikutuksia oman yrityksen toimintaan.

Vastaajista 52 prosenttia ei kokenut realistiseksi, että kilpailija voisi yllättäen ilmestyä oman toimialan ulkopuolelta, vaikka Uberin tai AirBnB:n kaltainen toimija voi monella teknologia-alallakin olla jo nurkan takana.

Tutkimuksen toteuttanut Eira Vatanen korostaa, että yritysten ei suinkaan tarvitse tyytyä vain puolustautumaan ilmiötä vastaan.  ”Miksei se voisi ollakin teidän yrityksenne, joka disruptoi toimialan?”, haastaa Vatanen.

Oman digikyvykkyyden terävöittäminen uusien liiketoimintamallien ja asiakaskokemuksen näkökulmista on jo askel kohti muutosta. Siksi Teknologiateollisuus kannustaa jäsenyrityksiään uudistamaan rohkeasti toimintatapojaan hallitustyöstä lähtien.

”Teollisen internetin foorumi, Kasvuryhmä ja Leiritulihankkeet auttavat viemään digitalisaatiota strategian tasolta käytäntöön”, uskoo Laura Juvonen.

Uusi laajamittainen avaus on myös Reboot Finland D-DAY -yhteistyö, jossa ovat mukana myös Tekes, CGI, Nokia, Finpro ja VTT.

LISÄÄ: Reboot Finland D-Day -uutinen 26.1.2017  (LINKKI)

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!

 

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2016