Suomalaisratkaisu voisi varmistaa rokotekuljetukset

Kuopiolaisen Kihon IoT-tekniikka voisi varmistaa rokotelääkkeiden lämpötilasäädellyt kuljetukset.  Perinteisesti kylmäkuljetuksia on toteutettu kylmäautoilla, mutta suomalaisen Coldest Chainin kuljetusjärjestelmä mahdollistaa jopa äärimmäistä kylmyyttä vaativien rokotteiden kuljettamisen osana tavallista rahtia. Kuljetusjärjestelmä säilyttää lämpötilan vakaana jopa 50 tuntia ja tavoite on 120 tunnissa.

Auttaisiko mestari-kisälli-malli koodaripulaan?

Kuopiolainen teknologiayhtiö Kiho aikoo palkata lisää koodareita tekoälyyn perustuvien IoT-laitteidensa tekemiseen ja kehittämiseen. Koodaripula vaivaa, jonka takia alalla tarvittaisiin toimitusjohtaja Antti Koposen mukaan alalla enemmän mestari-kisälli-mallia, joka toisi alalle uusia toimijoita.