Oulu haluaa hilloa IoT-sovelluksista

Oulu hakee kasvua uusista IoT-tekniikan ratkaisuista ja sovelluksista. Yksi keino on Blockchain- eli lohkoketjuteknologian soveltaminen. Keväällä 2015 aloitettu Hilla-ohjelma toimii alustana yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyöhön.

Oululla on vahvaa ICT- ja IoT-osaamista ja siellä on totuttu ottamaan uudet teknologiat käyttöön ensimmäisenä. Uusi IoT-maailman blockchain eli lohkoketjuteknologia tarjoaa runsaasti erilaisia mahdollisuuksia uusien tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintamallien luomiseen.

Keväällä 2015 toimintansa aloittaneen kasvu- ja innovaatio-ohjelma Hillan tehtävänä on sparrata yrityksiä uuden, digitalisaatioon ja uusiin innovaatioihin pohjautuvan liiketoiminnan luomisessa ja skaalaamisessa kansainvälisille markkinoille.

’’Lohkoketjuteknologian ekosysteemi on vasta muodostumassa; me haluamme tarjota osaamista ja ratkaisuja teknologian soveltamisessa tulevaisuuden liiketoimintaan’’, kertoo lohkoketjuteknologian tutkimusprojektia vetävä Marko Jurmu Oulun yliopistosta.

Hilla-ohjelma rakentaa Oulun yliopistoll omaa showroom-tilaa, jossa voidaan visualisoida demojen kautta lohkoketjuteknologiasta: mikä se on ja mihin sitä voi käyttää.

Kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestettiin aiheeseen keskittynyt hackathon-tapahtuma. Parhaimmat tiimit palkittiin ratkaisujensa jatkokehitysrahoituksella. ’’ Halusimme näyttää yrityksille, miten lohkoketjuteknologia voi tuottaa lisäarvoa heidän liiketoimintaansa ja kiinnostusta heräsikin varsin mukavasti’’ kertoi tapahtumaa koordinoinut Marko Jurmu.

Showroom ja hackathon-tapahtuma ovat välineitä kehityksessä, että Ouluun rakentuu ajan mittaan syntyisi lohkoteknologiaa ja sen sovellutuksia hyvin tunteva yritysten ekosysteemi.

Hillan taustavoimia ovat Oulun yliopiston lisäksi VTT, Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun kaupungin elinkeinoliikelaitos BusinessOulu.

Tutkittua liiketoimintapotentiaalia

Tutkimuskeskus VTT on selvittänut lohkoketjuteknologian soveltamista eri liiketoiminta-alueilla jo pidempään. Teknologian soveltamista kokeillaan jo terveys- ja hyvinvointisektorilla, pankki- ja vakuutustoiminnassa sekä toimitusketjun hallinnassa.

Terveys- ja hyvinvointialueen sovellutus voisi olla esimerkiksi se, että ihminen pystyy jakamaan ravinto- tai liikuntapäiväkirjansa tiedot suoraan valmentajalleen; pankki- ja vakuutusalalla puolestaan niin sanottu älykäs sopimus.

’’Se tarkoittaa sitä, että sopimukset voidaan vahvistaa suoraan koneiden kesken ilman kolmannen osapuolen vahvistusta’’, kertoo tutkija Kristiina Valtanen VTT:ltä.

LISÄÄ: Hilla ICT (LINKKI, Facebook)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille -Lue ilmaiseksi verkossa!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639