EU tukee – taajuuksien yhteiskäyttö tuo tehoa langattomiin

Radiotaajuusalueet täyttyvät vauhdilla uusista ratkaisuista IoT-antureista 5G-verkkoihin. Niiden yhteiskäyttö parantaisi taajuuksien hyödyntämistä, arvioivat Turun ammattikorkeakoulun tutkijat. Ryhmä on saanut Euroopan unionin Horisontti 2020 -palkinnon, jolla tuetaan radiotekniikan ja spektrin jakamisen tutkimusta.

EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita. Kilpailut ovat uusi rahoitusmuoto, joiden kautta etsitään vastauksia yhteiskunnan kriittisiin ongelmiin.

Turun AMK yhteistyökumppaneineen voitti kilpailun otsikolla ”Collaborative spectrum sharing”, jolla tarkoitetaan useamman tietoliikennejärjestelmän hyödyntämistä samalla taajuusalueella. Palkinnon suuruus oli 500 000 euroa, ja se luovutettiin toimijoille marraskuun 9. päivänä Roomassa pidetyssä Second Global 5G Event -tilaisuudessa.

’’Tarve tällaiseen tutkimukseen on syntynyt mobiilidatan käytön räjähdysmäisessä kasvusta. Koska radiotaajuudet ovat täynnä, tarvitaan uusia keinoja hyödyntää tätä hupenevaa resurssia’’, kertoo tutkimusvastaava Jarkko Paavola Turun AMK:sta.

Turussa kehitettiin hajautettu autonominen spektrin jakamisjärjestelmä. Ratkaisua demonstroitiin Turun AMK:n radiolaboratoriossa niin sanotun TVWS-radioverkon avulla. Spektrinmonitorointimittauksilla todennettiin järjestelmän toimivuus.

’’Spektrin jakamisjärjestelmät (spectrum sharing) ovat toistaiseksi olleet keskitetysti hallittuja. Turussa kehitimme kuitenkin hajautetun autonomisen järjestelmän, joka optimoi oman toimintansa’’, kertoo Turun AMK:n yliopettaja Reijo Ekman.

Turun AMK on ollut mukana useissa Tekes-hankkeissa, joissa on jo aiemmin kehitetty langattomien tietoliikennetekniikoiden tutkimuksen vaatimia laboratoriotestaus- ja kenttämittausjärjestelmiä.

Uusimmassa hankkeessa olivat King’s College London, joka koordinoi hanketta, Queen Mary University of London, EU-komission tutkimuskeskus Joint Research Centre (JRC) sekä alan suomalaisyritys Fairspectrum.

LISÄÄ: Horizon Prize -palkinto (LINKKI), Jarkko Paavolan haastattelu (LINKKI,video), Future of UHF -hanke (LINKKI, pdf) ja artikkeli Turun AMK-radiotutkimuksesta (LINKKI)

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639