VTT vahvistaa 3D-tulostusta plasmalaitteistolla

VTT vahvistaa metallien 3D-tulostuksen pilotointiympäristöä plasmalaitteistolla. Uusi järjestelmä vauhdittaa tuotantoprosessia ja uusien tuotteiden syntymistä. Uusi  jauheiden kehitykseen ja pilotointiin tarkoitettu plasmalaitteisto Tampereelle.

Plasmakäsittelyllä vaikutetaan eri raaka-ainejauheiden ominaisuuksiin, esimerkiksi materiaalin juoksevuus saadaan 3d-tulostuslaitteistojen vaatimalle tasolle. Tulevaisuudessa plasmakäsittelyn rooli korostuu merkittävästi metalli-keraami -komposiittijauheiden prosessoinnissa.

Vastaavia laitteistoja on vain muutamia Euroopassa, ja ne ovat pääosin tutkimusosastojen omassa käytössä. VTT:n laitteisto on kaikkien hyödynnettävissä. VTT:n valmiudet tarjota erilaisia materiaalikoostumuksia teollisuuden ja tutkimusryhmien tarpeisiin laajenevat nyt huomattavasti.

Uusi laitteisto on osa VTT:n jauhemaisten materiaalien pilotointiympäristöä. Tämä mahdollistaa pilottimittakaavan demonstroinnin koko valmistusketjun jauheesta tuotteeksi.

Uudesta plasmakäsittelylaitteesta hyötyvät erityisesti kotimaiset kone- ja laitevalmistajat sekä energiateollisuus. Myös tutkimuslaitokset ja korkeakoulut voivat hyödyntää sitä. ”Tarjoamme helpon tavan viedä ideoita ja tutkimustuloksia selvästi lähemmäs teollista hyödyntämistä,” sanoo tutkimustiimin päällikkö Tomi Lindroos VTT:ltä.

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!