Suomeen koulutetaan tuhat uutta 5G-osaajaa

Suomalaiset yliopistot ryhtyvät yhteistyössä kouluttamaan uusia 5G-osaajia. Mukana ovat Aalto-yliopiston lisäksi kahdeksan suomalaisyliopiston verkostokouluttaja FITech sekä Helsingin yliopisto. Tarve uusista 5G-ammattilaisista on kasvussa Suomen lisäksi laajemminkin maailmalla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt verkostoyliopisto FITechin 5G-koulutushankkeelle 1,05 miljoonan euron rahoituksen, jonka turvin tarjotaan aiheeseen liittyviä, maksuttomia yliopistokursseja ainakin tuhannelle suomalaiselle. Rahoitus on osa OKM:n jatkuvan oppimisen vauhdittamiseen ja työikäisten osaamisen kehittämiseen suunnattua lähes 20 miljoonan euron lisärahoitusta.

Suomi tarvitsee lisää 5G-osaamista säilyttääkseen johtoasemansa uuden tekniikan maana. Uusien alan osaajien tarve kasvaa nopeasti. Kuva: Aalto-yliopisto/Aki-Pekka Sinikoski

Avustusta käytetään 5G-aiheisen opetuksen toteuttamiseen, aikuisopiskelijoiden edellyttämän tuen ja palveluiden järjestämiseen, koulutuksen markkinointiin ja hankkeen koordinaatioon. Samalla kehitetään opintojen laatua ja edistetään yhteistyötä yliopistojen kesken sekä yliopistojen ja yritysten välillä.

Hankkeessa ovat mukana kaikki kahdeksan FITech-yliopistoa sekä Helsingin yliopisto. Yliopistojen lisäksi mukana on useita alan johtavia yrityksiä, jotka ovat olleet keskeisessä roolissa osaamis- ja koulutustarvetta määriteltäessä. Hanketta koordinoi Aalto-yliopisto ja sen akateemiseksi johtajaksi on nimetty tietoverkkotekniikan professori Heikki Hämmäinen.

Kurssitarjonta pyritään avaamaan kesään mennessä FITech-verkostoyliopiston verkkosivuilla  (LINKKI).  Tarjonta myös laajenee syksyllä 2021. Mukaan tulee esimerkiksi esineiden internet, sulautettu internet, järjestelmähaavoittuvuudet sekä langattomat teknologiat.

Kursseille haetaan Opintopolku-palvelun kautta ja opiskelu on maksutonta hankekauden ajan, vuoden 2023 loppuun saakka. Opiskelemaan voi hakea kuka tahansa eli opiskelijan ei tarvitse olla kirjoilla missään yliopistossa.

Suomi on edelleen uusimmissa tietoliikennetekniikoissa maailmanlaajuisessa johtoasemassa ja aseman säilyttäminen riippuu siitä, miten kykenemme kouluttamaan osaavaa työvoimaa kasvavien markkinoiden tarpeisiin.

”FITech 5G on merkittävä lääke kotimaisen tietoverkko-osaamiseen vajeeseen. Sekä yritysten henkilöstön täydennyskoulutus että viimeisen vuoden yliopisto-opiskelijoiden suuntaus 5G-sivuaineeseen tuovat pika-apua teollisuuden tarpeisiin. Samalla tämä on osa alan teollisuuden pitkäjänteistä tavoitetta nostaa Suomea ICT-osaamisen kansainväliseen kärkeen”, tiivistää FITech 5G -hankkeen johtaja, professori Heikki Hämmäinen.

Taustaa: Tekniikan alan verkostoyliopisto FITech (Finnish Institute of Technology) perustettiin vuonna 2017. Perustajajäseniä olivat Suomen seitsemän tekniikan alalla toimivaa yliopistoa, Teknologiateollisuus ry sekä Tekniikan Akateemiset ry (TEK). Joulukuussa 2019 mukaan liittyi  kahdeksantena Jyväskylän yliopisto. Muut yliopistot ovat Aalto sekä Turun, Tampereen, Vaasan, Oulun ja Lappeenrannan LUT sekä Åbo Akademi.

Kuvituskuva: Oulun yliopisto on yksi tietoliikenteeseen painottuneista FiTEch-verkostoyliopiston perustajajäsenistä. Kuva: Oulun yliopisto/CWC.

Päivitetty