Sairaaloihin lisää palvelu- ja ohjelmistorobotteja

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestelmissä uuden sukupolven tietojärjestelmillä, tekoälyllä ja robotiikalla on Jyväskylän yliopiston selvityksen mukaan keskeinen rooli. Ne voivat lisätä välittömän hoitotyön osuutta ja korvata esimerkiksi ihmistyövoiman rutiinitehtävissä niin toimistoissa kuin hoitotehtävissäkin.

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan julkaisemassa raportissa käsitellään robotiikan käyttöönoton vaikutuksia terveydenhoitoon. Siinä esitellään palvelu- ja ohjelömisto robotiikan tarjoamia mahdollisuuksia, kotimaisia esimerkkejä robotiikan onnistuneesta käyttöönotosta sekä arvioidaan uuden tekniikan tuomia mahdollistamia säästöjä.

Kuva: Jyväskylän yliopisto.

’’Tällä hetkellä hoitotyöntekijän viisipäiväisestä työviikosta välitöntä potilastyötä on arviolta alle kolme työpäivää. Nykyisin saatavilla olevaa robotiikkaa hyödyntämällä voisimme nostaa hoitajien potilastyön osuutta lähes neljään työpäivään. Voisimme myös saavuttaa tämän hoidon laadun kärsimättä’’, toteaa raportin tehnyt Pasi Hänninen.

Esimerkiksi koronapandemian aikana ohjelmistorobotiikka on osoittanut hyödyllisyytensä. Esimerkiksi Turun kaupungin Leila-ajanvarausrobotti jakaa rokotusaikoja tekstiviestillä yksi ikäryhmä kerrallaan ja testitulosrobotti ilmoittaa testatuille tuloksen automaattisesti tekstiviestillä. Turun kaupunki arvioi ohjelmistorobotiikan avulla syntyvän säästöjä 4–5 henkilötyövuotta.

’’Uuden sukupolven tekoälytuetut tietojärjestelmät, automaatio ja robotiikka eri muodoissaan tulevat olemaan keskeisessä asemassa myös SOTE-aloilla’’, toteaa Jyväskylän yliopiston digitaalisten palvelualustojen UNESCO-professori Pekka Neittaanmäki.

Sairaaloissa on jo käytössä leikkuurobottien lisäksi kuntoutus- ja logistiikkarobotteja sekä uusimpana it-palveluissa ohjelmistorobotteja, joiden avulla voidaan nopeuttaa myös sairaaloiden it-prosesseja. Lääkkeiden annostukset ja monet muutkin jakelutehtävät voidaan hoitaa uusimman robotiikan avulla.

Lisää: Robotiikka sosiaali- ja terveydenhoidon tukena -raportti, Jyväskylän yliopisto 2021 (LINKKI, 6 Mt, pdf) ja lisää sairaalarobotiikan aiemmista artikkeleista ja raporteista Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI).

Aloituskuva: Jyväskylän yliopisto