Tuotanto ja uudet tilaukset kasvussa

Teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi elokuussa Tilastokeskuksen mukaan viime vuodesta 47,7 prosenttia. Tuotantoaan päätoimialoista eniten nosti elokuussa sähkö- ja elektroniikkateollisuus 11,8 prosentilla heinäkuuhun verrattuna. Viime vuoteen verrattuna alan tuotanto kasvoi elokuussa 7,5 prosenttia.

Elokuun 2021 tuotannon kehitys heinäkuuhun verrattuna. Lähde: Tilastokeskus.

Suomalaisyritykset saivat elokuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän kaikilla tarkastelluilla päätoimialoilla. Tilaukset kasvoivat eniten metalliteollisuudessa, jossa tilausten arvo oli 62,3 prosenttia edellisvuotta suurempi.

Paperin sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla tilaukset kasvoivat 30,5 prosenttia sekä kemianteollisuudessa 15,0 prosenttia. Tammi-elokuun aikana kaikki uudet tilaukset kasvoivat 30,2 prosenttia edellisvuodesta.

Uusien tilausten lisäksi kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi elokuussa 1,4 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli  vuoden 2021 elokuussa 4,4 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 elokuussa.

Eniten tuotanto kasvoi elokuussa vuodentakaiseen verrattuna metsäteollisuudessa, 9,9 prosenttia ja metalliteollisuudessa 7,9 prosenttia sekä sähkö- ja elektroniikassa 7,5 prosenttia. Sen sijaan kemianteollisuudessa tuotanto laski 2,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Kuva: Nokian Oulun tukiasematehdas