5G-verkon avulla parempaa tieturvallisuutta – video

Uusimpia 5G-verkkoja hyödyntävässä turvallisen ajamisen kehitysprojektissa otettiin kesäkuussa merkittävä askel, kun palveluita testattiin Sodankylässä oikeilla ajoneuvoilla. Hankkeen tavoitteena on ehkäistä liikenneonnettomuuksia toimittamalla 5G-verkon kautta autoihin ajantasaisia tietoja tieolosuhteista.

Kansainvälisen Celtic-Next 5G-Safe-Plus -projektin kenttätestit suoritettiin Ilmatieteen laitoksen tiesääpalveluiden ja älyliikenteen testiradalla Sodankylässä. ”Testien tulokset ovat erittäin rohkaisevia. Kaikki tähän ensimmäiseen yhteiseen kokeiluun suunnitellut skenaariot saatiin testattua partnereiden kanssa onnistuneesti”, kertoo tohtori Timo Sukuvaara Ilmatieteen laitokselta.

Projektissa kehitetään palveluympäristö, jossa ajoneuvojen keräämät havainnot säästä ja liikenteestä pystytään hyödyntämään erilaisissa ajoneuvoille suunnatuissa palveluissa. Apuna käytetään ajoneuvojen omaa teknologiaa, jonka avulla saadaan ajantasaista tietoa esimerkiksi vallitsevista keliolosuhteista ja liikenteessä tapahtuneista onnettomuuksista.

Testien tulosten pohjalta palveluiden tarkkuutta, luotettavuutta ja reaktionopeutta parannetaan entisestään. Seuraava yhteinen testi sekä saavutettujen tulosten demonstraatio järjestetään joulukuussa 2022 samalla testiradalla Sodankylässä. Silloin kolmivuotisen työn tulokset päästään kokonaisuudessaan näkemään käytännössä.

Testiradalla testattiin kolmea erilaista 5G-verkon käyttötapausta todellisilla ajoneuvoilla ja laitteistoilla. Ensimmäinen käyttötapaus kattaa tiesääpalveluiden ja tienpitäjän palveluiden reaaliaikaisen välittämisen suoraan ajoneuvoihin silloin kun niitä kriittisimmin tarvitaan. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi syksyisin tyypillinen mustan jään muodostuminen tai tien sekä esimerkiksi bussipysäkkien kunnon automaattinen tarkastelu ja huoltotarpeiden määrittely.

Toinen tapaus sisältää useiden rinnakkaisten viestintäjärjestelmien yhtäaikaista käyttöä kriittisissä tilanteissa. Testeissä tätä simuloitiin asettamalla tielle liikennettä häiritsevä este, joka aiheuttaa vaaratilanteen. Este havaittiin Unikien autonomiseen ajoneuvoon integroidulla LiDAR-tutkalaitteistolla. Liikkuvan ajoneuvon tuottama varoitus välitettiin samanaikaisesti 5G-, ITS-G5- ja satelliittikommunikaation avulla alueella liikkuville VTT:n ja Ilmatieteen laitoksen ajoneuvoille, jotka sitten joko väistivät esteen tai välttivät sen kokonaan ajoreittiä vaihtamalla.

Kolmas tapaus keskittyy autonomisen ajamisen räätälöityihin tieturvallisuuspalveluihin. Testeissä tarkasteltiin, kuinka tietoa saadaan siirrettyä ajoneuvoihin äärimmäisen lyhyellä viiveellä 5G-yhteyden avulla. Jalankulkijaa mallintava nukke havaittiin vaara-alueella joko kiinteällä laitteistolla, kamera- ja LiDAR-dataan pohjautuvalla tienvarsilaitteistolla tai älypuhelimen paikkavaroituksella.

Vastaanotettujen havaintotietojen perusteella VTT:n autonominen testiajoneuvo reagoi jalankulkijaan joko suorittamalla hallitun väistön tai pysähtymällä jalankulkijan eteen. Autonomisen ajoneuvon päätökseen vaikutti vastaantulevan moottoripyörän kanssa käyty kommunikaatio, jolla ehkäistiin vaarallisia ohitustilanteita.

”Ensimmäisissä kenttätesteissä saatiin toteutettua projektin skenaarioita onnistuneesti. Kommunikaatiojärjestelmien suorituskyvyssä ei kuitenkaan vielä saavutettu aivan kaikkia hankkeessa asetettuja tavoitearvoja”, ertoo tohtori Tiia Ojanperä VTT:ltä.

Hänen mukaansa testiviikon aikana kerättyjä suorituskykytuloksia analysoidaankin nyt tarkemmin, ja niiden perusteella pyritään tekemään parannuksia vielä ennen joulukuun päätapahtumaa.

Suunnitelmana on Ojanperän mukaan toteuttaa projektin neljännen, kyberturvallisuuteen keskittyvän käyttötapauksen testit VTT:n 5G-testiverkossa Oulussa vielä tässä kesän aikana.

Vuosina 2019–2023 toteutettava 5G-Safe-Plus-projekti on osa kansainvälistä Eureka Celtic-Next -hanketta. Projektissa on mukana laaja osaajien verkosto niin kotimaisia kuin kansainvälisiä yhteistyökumppaneita.

Lisää: 5G Safeplus -ohjelma (LINKKI) ja video Sodankylän testeistä (LINKKI).

Kuvituskuva: Xiaomi