Energiatietoa englanniksi

Tilastokeskus on julkaissut uuden taskukokoisen kirjasen Energy in Finland – Pocketbook 2016. Siinä on energia-alan keskeisimpiä tilastotietoja taulukoina ja graafisina kuvioina.

Energy in Finland -julkaisu sisältää tietoja muun muassa energian kokonaiskenergyFinlandTilastokeskus2016ulutuksesta, uusiutuvista energialähteistä, sähköstä, lämmityksestä, teollisuudesta, energiatuotteiden tuonnista ja viennistä sekä ilmapäästöistä.

Mukana on myös kansainvälistä vertailutietoa. Julkaisu ilmestyy ainoastaan englanninkielisenä ja maksullisen painetun version lisäksi siitä on ilmainen pdf-versio netissä.

LISÄÄ: Energy in Finland – Pocketbook 2016, Tilastokeskus (LINKKI, pdf)

Kuva: Landis Gyr