DNA vei privaattiverkot 5G-verkon päälle

Teleoperaattori DNA on ottanut käyttöön virtuaalisissa privaattiverkoissa alueellisia asiakasliikenteen yhdyspisteitä kahdeksalla eri paikkakunnalla ympäri maan. Verkot toimivat ohjelmisto-ohjatusti operaattorin olemassa olevan mobiilin 5G-verkon päällä.

Nyt yksityisverkkoja on mahdollista toteuttaa DNA:n mukaan myös kustannustehokkaasti ohjelmistollisesti yleisen mobiiliverkon päälle. Tällöin puhutaan ns. virtuaalisista privaattiverkoista, joiden avulla voidaan tuoda yritysten ja yhteisöjen käyttöön vakaat yhteydet laajoille alueille sekä sellaisiin paikkoihin, joihin esimerkiksi kuitua olisi kallista, hankalaa tai jopa mahdotonta asentaa. Lisäksi tietoturva on suljetuissa verkoissa helpompi varmistaa.

DNA on rakentanut virtuaalisen privaattiverkon yhdyspisteitä kahdeksaan eri kaupunkiin. Kuvassa DNA:n Lahden laitetila.

”Vaikka ohjelmisto-ohjattu privaattiverkkoratkaisumme toimii julkisten verkkojen päällä, se itse asiassa parantaa taajuustehokkuutta. Kun datan reitti on optimaalinen, vapautuu tilaa muulle käytölle. Jos tietyt taajuudet olisivat vain privaattikäytössä, ne olisivat samalla pois muusta käytöstä”, sanoo DNA:n tekninen johtaja Ville Virtanen kertoo.

Toteutuksen mahdollistavat DNA:n asiakasliikenteen yhdyspisteet valmistuivat jo viime vuonna Helsingissä, Tampereella, Lahdessa, Kuopiossa, Jyväskylässä, Vaasassa, Turussa ja Oulussa. Lisäksi DNA:n privaattiverkoissa voidaan käyttää tarvittaessa myös täysin asiakaskohtaisia yhdyspistettä, jolloin sama ohjelmistopohjainen verkkoratkaisu on helposti skaalattavissa pienemmälle alueelle.

Privaattiverkossa data ei sen sijaan liiku fyysisesti kuin aivan välttämättömän matkan. ”Puhutaan reunalaskennasta, eli datan käsittely tapahtuu asiakasverkon reuna-alueilla, paikallisesti”, Virtanen kuvailee.

Reunalaskenta mahdollistaa jopa horisontaalisen tiedonsiirron, liki suoraan laitteelta laitteelle. Erityisen paljon tästä hyötyvät esineiden internetin (IoT) kaltaiset ratkaisut. Lisäksi kriittisissä tilanteissa nopeuden merkitys myös korostuu terveydenhuollon alueella, mutta vastaavia kovia vaatimuksia verkon viiveettömälle toiminnalle on turvallisuuden, teollisuuden automaation, kaivosten, tehtaiden ja älyliikenteen puolella.

Kuvituskuva: 5G-verkko, DNA