ESOF2016: Nanomateriaaleissa piilee myös riskejä

Nanoteknologian kaupallinen käyttö lisääntyy. Nanomateriaaleja ja -tekniikoita on jo valtava määrä, mutta riskien ennakointi on puutteellista. Työterveyslaitos ja Akatemia nostavat aiheen esiin heinäkuun lopulla Englannissa järjestettävässä European Science Forumissa.

Nanohiukkasten pieni koko tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia tuotteiden ominaisuuksien kehittämiseksi. Sama ominaisuus voi kuitenkin tehdä nanohiukkasista myrkyllisiä, jos ne pääsevät tunkeutumaan ihon läpi elimistöön tai päätyvät verenkiertoon keuhkojen kautta. Nanomateriaalit voivat aiheuttaa myös merkittävää ympäristökuormitusta.

Nanotekniikan kaupallistaminen edellyttää turvallisuuden ja ympäristön parempaa huomioimista. Suomalaiset ovat mukana nanoturvallisuuden nostamiseksi esiin. Työterveyslaitos (TTL) ja Suomen Akatemia järjestävät heinäkuussa Manchesterin ESOF (European Science Forum) -konferenssissa keskustelun nanotekniikan turvallisuudesta.

Keskusteluun osallistuvat professori Kai Savolainen Työterveyslaitoksesta, professori Andrea Hartwig Karlsruhen teknologisesta instituutista (KIT), tohtori Socorro Vázquez-Campos LEITAT-teknologiakeskuksesta, akatemiatutkija Dario Greco Helsingin yliopistosta sekä tohtori Emma Martin Rodriguez Madridin yliopistosta.

Nanotekniikan vastuullista kehittämistä edistääkseen Euroopan Unioni on myöntänyt tutkimuksen puiteohjelmastaan rahoitusta usealle tutkimusprojektille, joiden avulla pyritään selvittämään, minkälaisia epävarmuustekijöitä nanomateriaaleihin liittyy terveyden ja turvallisuuden kannalta.

Yksi näistä projekteista on Työterveyslaitoksen koordinoima Nanlosolutions, jonka tarkoituksena on kehittää nanoturvallisuuden luokituskriteeri (nanosafety classifier) eli laskentamalli, jonka avulla voidaan arvioida keinotekoisesti valmistettujen nanomateriaalien turvallisuutta.

Heinäkuun lopulla järjestettävä European Science Forum (ESOF) on joka toinen vuosi järjestettävä tapahtuma, joka kokoaa yhteen laajasti tieteestä, tutkimuksesta, tiedepolitiikasta ja tiedeviestinnästä kiinnostuneita ihmisiä sekä suurta yleisöä. ESOF 2016 järjestetään Manchesterissa 23-27.7. 2016.

LINKKI: ESOF2016 (LINKKI)

Kuva: IBM

Nanohiukkaset voivat olla vaarallisia

Nanohiukkaset ovat alle sadan nanometrin kokoisia hiukkasia, joita käytetään keinotekoisissa  nanomateriaaleissa (engineered nanomaterial, ENM). Paitsi että nanomateriaalit ovat riski ihmisten terveydelle, niillä on haitallisia vaikutuksia myös eri eliölajeille mukaan lukien nisäkäslajit, pieneliöt kuten daphnia magna -vesikirput, bakteerit sekä kasvit.

”Markkinoilla on jo tuhansia kuluttajille tarkoitettuja tuotteita, joissa on käytetty hyväksi nanoteknologiaa, mutta toistaiseksi tiedetään liian vähän keinotekoisten nanomateriaalien vaikutuksista ihmisten terveyteen ja ympäristöön”, toteaa professori Kai Savolainen Työterveyslaitokselta.

”Lisäksi on kymmeniä tuhansia erilaisia keinotekoisesti valmistettuja nanomateriaaleja, joista korkeintaan 200:aa käytetään kaupallisiin tarkoituksiin. Monet niistä ovat harmittomia, mutta jotkut voivat olla terveydelle vaarallisia ja aiheuttaa jopa syöpää. Tämän lisäksi monet näistä materiaaleista voivat suurina määrinä aiheuttaa ympäristöhaittoja”, Savolainen kertoo.

”Tällä hetkellä kaikkia keinotekoisesti valmistettuja nanomateriaaleja käsitellään omina kemikaaleinaan, jotka on erikseen testattava niiden turvallisuuden arvioimiseksi. Tämän vuoksi nanohiukkasiin perustuvien uusien materiaalien kehittäminen on sekä aikaavievää että kallista”, sanoo akatemiatutkija Dario Greco Helsingin yliopistosta.

”Nanosolutions-projektin puitteissa on tarkoitus luoda keinotekoisesti valmistettujen nanomateriaalien myrkyllisyyttä kuvaavia biomerkkiaineita, joita voidaan käyttää arvioitaessa ja ennustettaessa nanomateriaalien vahingollisuutta eri lajien kannalta. Näin voidaan pienentää kuluja, vähentää epävarmuustekijöitä ja nopeuttaa keinotekoisesti tuotetun nanomateriaalin vaarallisuusarviointia”, Greco sanoo.

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639