Digiosaaminen vie Aaltoa ja GE:tä tiukemmin yhteistyöhön

Aalto-yliopisto ja GE Healthcare laajentavat yhteistyötään terveysteknologian alueella. Molempia toimijoita kiinnostaa kliinisen datan tutkiminen ja analysointi sekä digitalisaation ja tekoälyn hyödyntäminen.

Aalto-yliopisto ja GE Healthcare Finland Oy ovat sopineet yhteistyön laajentamisesta. Uusi sopimus kattaa tutkimukseen ja kehitykseen, opetukseen sekä startup-toimintaan liittyvää yhteistyötä.

”Tarkoitus on valjastaa sairaalalaitteiden tuottama tieto tukemaan terveydenhuollon henkilökunnan päätöksentekoa ja auttaa kohdistamaan resursseja’’, sanoo GE Healthcaren Suomen-toimitusjohtaja Erno Muuranto.

”Myös koneoppimisen menetelmät ja työkalut ovat kehittyneet siinä määrin, että nyt pystytään kehittämään älykkäitä sovelluksia päätöksenteon tueksi”, sanoo Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun dekaani Jouko Lampinen.

Tarkoitus on aktivoida myös alan startup-yritysten toimintaa. Sääntelyn vuoksi terveysteknologian startup-yritysten ei ole helppo päästä alalle.

”GE Healthcare tarjoaa startup-yrityksille paitsi globaalin yhteistyöalustan myös markkinaymmärrystä ja tukea terveyssektorin erityisvaatimuksiin, kuten sääntelyyn’’, sanoo GE:n Muuranto.