Suomalaiset autojen ohjelmisto-osaajat ulkomaille

Ohjelmistoyhtiö Symbio avaa tytäryhtiön Saksaan palvelemaan paikallisia suuryrityksiä. Pari viikko sitten suomalainen ohjelmistotalo Eficode avaa jo toisen toimistonsa Ruotsiin. Kumpikin yritys pääsee uusien toimpisteiden avulla entistä paremmin autoteollisuuden sisäpiiriin.

Varsinkin Saksassa oman yrityksen avulla voidaan hakea nopeasti uusia asiakkuuksia. Esimerkiksi Symbio kertoo perustavana tytäryhtiön Saksaan palvelemaan nopeasti kasvavia asiakaskuntaansa.

’’Saksassa meille avautuvat monikymmenkertaiset markkinat Suomeen verrattuna. Ohjelmistojen merkitys autoissa kasvaa ja se avaa mahdollisuuksia kaltaisillemme uusille pelureille, kertoo Symbion Euroopan toimitusjohtaja Arto Kuusinen.

Autoissa palveluiden osuus tulee hänen mukaansa lisääntymään ja Googlen ja Applen kaltaisten palvelutoimijoiden rooli vahvistuu.

Symbio harkitsee Kuusisen mukaan laajentumismahdollisuuksia myös muihin maihin Euroopassa. Yrityksellä on jo Suomen lisäksi toimintaa Pohjois-Amerikassa, Ruotsissa, Kiinassa, Koreassa ja Japanissa.

Symbionin tavoitteena on palkata Saksaan noin 50 työntekijää vuoden 2018 aikana. Yritys toimii ohjelmistokehittäjänä muun muassa Nokialle, Microsoftille, HP:lle, Ciscolle, Googlelle ja IBM:lle sekä Volvolle, Densolle, Ponsselle, Sandvikille ja piirivalmistaja STMicroelectronicsille. Euroopan pääkonttorimme sijaitsee Suomessa.

Itseohjautuvan auton äly kiinnostaa

Symbio on kehitys- ja integraatiokumppani, joka auttaa autoteollisuutta kehittämään uusia palvelukokemuksi. Tämä on olennainen kysymys esimerkiksi itseohjautuvan auton laadunvarmistuksessa.

’’Meidän erityinen vahvuutemme ohjelmistokehittäjänä on laiteläheinen ohjelmointi, joka määrittää kuinka tehokkaasti ohjelmistot hyödyntävät laitteen rajallisia resursseja kuten akkua ja muistia’’, sanoo Symbionin  Arto Kuusinen.

Nykyautot ovat hänen mukaansa jo nyt varsin dataohjattuja laitteita. Dataa kerätään autonomisen ohjauksen tueksi, helpottamaan ajamista sekä ehkäisemään onnettomuuksia. Jatkossa datan hyödyntäminen menee vielä huomattavasti pidemmälle.

”Uudet teknologiat mahdollistavat tulevaisuudessa myös autojen ohjelmistojen päivittämisen verkon yli, mikä muuttaa esimerkiksi huoltopalveluiden ansaintalogiikkaa. Lisäksi teknologian ja tekoälyn avulla itseohjautuvat autot tulevat olemaan arkipäivää, kunhan lainsäädäntö saadaan muutettua”, Arto Kuusinen sanoo.

Myös Eficoden toimitusjohtaja Risto Virkkalan mukaan autoteollisuudella on tarve kehittää ohjelmistovetoista kulttuuria koko autoteollisuuden arvoketjussa.

“On tiedostettava, että kuluttajat todella odottavat milloin omaan laitteeseen tai ohjelmistoon tulee päivityksiä tai uusia ominaisuuksia. Enää ei tyydytä siihen, että auto ja siihen kuuluva ohjelmisto ovat ostettaessa hyviä, vaan uudet päivitykset ovat se keskeinen lisäarvo koko asiakaskokemukseen”, Virkkala sanoo.

Kuvituskuva: Volvo