Maanmittauslaitoksen tutkimusasemalle uutta paikannustekniikkaa

Maanmittauslaitoksen Metsähovin geodeettinen tutkimusasema Kirkkonummella on tekemässä teknologiaharppauksen ottaessaan käyttöönsä uutta mittauslaitteistoa, jonka ansiosta sijaintitietoa saadaan jopa millimetrien tarkkuudella.

Kirkkonummen Metsähovin geodeettisen tutkimusaseman infrastruktuuria uudistukset mahdollistavat tarkan paikkatiedon Suomessa myös tulevaisuudessa. Hankinnat tehdään vaiheittain.

Keskuksen GNSS-vastaanottimet ja gravimetrit on päivitetty jo maailman parhaiksi ja ne ovat jo käytössä. Tällä hetkellä työn alla ovat SLR-satelliittilaser ja VLBI-radioteleskooppi. Infrastruktuurin uudistusta on toteutettu maa- ja metsätalousministeriön erillisrahoituksella.

Uusitukset ovat tärkeitä luotettavan paikkatiedon ylläpitämiseksi ja varmentamiseksi sekä alan perustutkimukselle.  Nykyaikaisen laitteiston avulla saadaan aiempaa tarkempaa paikkatietoa jopa millimetrien tarkkuudella. Tarkka geodeettinen mittaustieto on kriittisen tärkeää päätöksenteossa, kun ennustetaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

’’Tarkka paikannus ja globaalien muutosten mittaus sekä tutkimus vaativat taustakseen tarkinta mahdollista geodeettista dataa’’. kertoo Hannu Koivula Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta. Tarkka paikkatieto varmistaa myös, että globaalin satelliittipaikannuksen paikannustiedot ovat myös yhteensopivia kansallisen paikkatiedon kanssa.

Metsähovin havainnot yhdessä maailman muiden geodeettisten tutkimusasemien kanssa tuottavat mittaukset ja koordinaattijärjestelmät, jotka mahdollistavat paikannussatelliittien sekä Maata tutkivien satelliittien toiminnan.

Lisää: Video Maanmittauslaitoksen Metsähovin tutkimusasemasta, toukokuu 2022 (LINKKI, Youtube)

Kuvituskuva: Metsähovin geodeettisen tutkimusaseman antennilaitteistoa.