Traficom selvitti 5G- ja 4G-verkkojen kattavuuden ja nopeudet

Nopea 100 megainen 5G-verkko on saatavilla Traficomin mukaan ideaalitilanteessa yli 1,8 miljoonaan kotitaloudelle, mutta keskittyvät lähinnä asutuskeskuksiin sekä pääväylien yhteyteen. Täysi vauhti on saatavilla vain olosuhteissa, joissa verkko on ruuhkaton, käyttäjän ja tukiaseman välillä ei ole esteitä sekä laite on uusi ja nopea.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut ensimmäiset 5G-peittotiedot teleyrityksiltä keräämiensä tietojen perusteella.

”Vuoden 2020 lopussa latausnopeudeltaan 100 megainen 5G-peitto kattoi 67 % suomalaisista kotitalouksista ja hieman yli 2 % Suomen maapinta-alasta”, kertoo viestintämarkkina-asiantuntija Joonas Sotaniemi.

Matkaviestinverkon 100 megan 4G- ja 5G-peitot ideaaliolosuhteissa. Lähde: Traficom. TÄSTÄ ISOMMAKSI (LINKKI) OMAAN KUVAIKKUNAAN!

Vielä nopeampi 300 megainen mobiilipeitto kattoi 60 % kotitalouksista, mikä on noin 1 % maapinta-alasta. Jo 109 kunnassa oli 5G-tukiasemia, joita kokonaisuudessaan Suomessa on lähes 3 000. Vuodenvaihteessa 100 megainen 4G-mobiilipeitto kattoi Suomen maapinta-alasta 17 prosenttia, mikä vastaa 93 prosenttia suomalaisista kotitalouksista

Nopeat mobiiliverkot rakentuvat ensimmäisenä asutuskeskuksiin. Kuntakohtaisesti tarkasteltuna Helsingissä, Kauniaisissa, Keravalla, Maarianhaminassa ja Raisiossa kaikki kotitaloudet olivat 100 megaisen 5G-verkon alueella.

Asutuskeskusten lisäksi mobiiliverkot rakentuvat ensimmäisinä suurimpien tieverkkojen yhteyteen. Vuoden 2020 lopussa 5G-verkon 100 megainen peitto kattoi 17 prosenttia Suomen kanta- ja valtateistä sekä 18 prosenttia rataverkosta. Vastaavat luvut 100 megan 4G-verkosta olivat 57 prosenttia sekä kanta- ja valtateistä että rautateistä.

Todennäköisesti 5G-verkon kasvuvauhti ainoastaan kiihtyy, kun uudet taajuusalueet otetaan enenevissä määrin käyttöön. Tämä onkin tarpeen, sillä vaikka 4G-verkko riittänee useimpiin lähitulevaisuuden käyttötarpeisiin, vaativat esimerkiksi jotkin automaattiliikenteen käyttötapaukset matalaviiveisempiä 5G-verkkoja.

Matkaviestinverkon 4G- ja 5G-peittojen 100 megan kattavuus ideaaliolosuhteissa kanta- ja valtateillä sekä rautateillä. Lähde: Traficom. TÄSTÄ ISOMMAKSI (LINKKI) OMAAN KUVAIKKUNAAN!

Traficomin teettämän liikenneväyliä koskevan viestintäverkkojen kustannusselvityksen mukaan tulevaisuuden haasteena nähdään se, että monet liikenneratkaisut vaativat jatkuvaa kapasiteettia, esimerkiksi taattua 30 Mbit/s tai 100 Mbit/s:n latausnopeutta, mikä nykyisellään on monin paikoin vielä kaukana.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin operaattoreilta keräämät matkaviestinverkon peittotiedot perustuvat yhteisiin taajuusaluekohtaisiin signaalinvoimakkuuden raja-arvoihin.

Kattavuus edustaa alueita, joilla kyseinen palvelu on saatavissa tavanomaisella matkaviestinverkon päätelaitteella ulkotiloissa noin 1,5 metrin korkeudella maan pinnasta.

Teoreettisella tai laskennallisella mobiilipeitolla tarkoitetaan sitä, että mainittu nopeus on saatavilla mainitulla alueella ideaaliolosuhteissa. Nämä nopeusluokkakohtaiset peitot eivät siis ota huomioon esimerkiksi muita samalla alueella samaa verkkoa käyttävien aiheuttamaa hidastumista, rakennusten ja luonnonesteiden tuomaa hitautta tai käytettävän laitteen ominaisuuksien aiheuttamaa nopeuden laskua. Peitot ovat ulkopeittoja eli ne eivät kuvasta sisätilakuuluvuutta.

Lisää: Traficomin 4G- ja 5G-peittoalueet, myös kuntatasolla (LINKKI).

Kuva: Shutterstock