Kotimainen Sinuna–kirjautumispalvelu lakkautetaan

Suomalaistahojen kehittämä Sinuna-kirjautumispalvelun kahden vuoden pilotointijakso ei täyttänyt sille asetettuja tavoitteita ja se on päätetty lakkauttaa 28. helmikuuta 2024. Tulokset jäivät vaatimattomiksi ei palvelun ylläpito ja kehittäminen nykyisellä kustannusrakenteella ollut tekijöiden mukaan enää taloudellisesti mahdollista.

Suomen Tunnistautumisosuuskunnan kehittämä, salasanat korvaava Sinuna-kirjautuminen kehitettiin etenkin mediatoimialan tarpeisiin, mahdollistamaan kirjautuminen useisiin kotimaisiin palveluihin ja käyttäjien yksityisyyden turvaavaksi vaihtoehdoksi esimerkiksi Google- ja Facebook-kirjautumiselle.

Palvelu ei kuitenkaan onnistunut saavuttamaan markkinoilla odotettua kiinnostusta, eikä palvelua käyttävien organisaatioiden ja yksittäisten käyttäjien määrä noussut tavoitteiden mukaiselle tasolle.

Sinuna-kirjautumisratkaisun osalta kuitenkin vaikuttaa siltä, että markkinoiden valmius uudenlaiseen lähestymistapaan ei ole vielä riittävällä tasolla. Vaikka aika ei Suomessa ollut vielä kypsä kotimaiselle kirjautumispalvelulle, on hankkeessa kuitenkin toteutettu yhteiskunnallisesti tärkeä ratkaisu, jonka lähdekoodi pyritään avaamaan kaikkien käyttöön.

Sinuna-tunnuksella kirjautuneet käyttäjät voivat jatkaa palveluiden käyttöä kirjautumalla tavalliseen tapaan palvelukohtaisilla tunnuksilla. Sinuna-tunnuksen käyttäjistä on kerätty vain vähimmäismäärä henkilötietoja ja kaikki tiedot hävitetään palvelun sulkemisen yhteydessä.

Sinuna-kirjautumispalvelu sulkeutuu 28.2.2024 kello 16.00. Osuuskunta jatkaa kuitenkin toimintaansa, ja palvelun uudelleenkäynnistäminen tulevaisuudessa on mahdollista, mikäli olosuhteet markkinassa muuttuvat ja kysyntä kirjautumispalvelulle kasvaa.

Lisää: Sinuna (LINKKI) ja Uusiteknologia.fi:n aiempi uutinen 30.3.2023 kirjautumispalvelusta (LINKKI).

Kuvituskuva: Sinuna.fi