ALD ja tekoäly kiinnostavat – uusia kursseja

Jyväskylän yliopisto aloittaa EU-tuella ohutkalvoihin liittyvän kurssin samalla kun Kajaanissa panostetaan tekoäly- ja koneoppimisen opetukseen. Kurssimuotoinen opetus katsotaan nopeimmaksi tavaksi jakaa uutta tietoa.

Jyväskylän yliopiston fysiikan laitokselle saatiin EU:n rahoittamiin COST-toimiin kuuluvan HERALD-hankkeen tukema intensiivikurssi. Siinä perehdytään sekä esitysten että itse tehtävien mittausten kautta kiihdyttimellä tehtävään ohutkalvoanalyysiin.

Ohutkalvokurssin kuudesta luennoitsijasta neljä on Jyväskylän yliopiston ulkopuolelta ja valitut 15 kurssilaista edustavat yhdeksää eri maata. Kolmesta päivästä puolitoista päivää on luento-opetusta ja puolitoista päivää tehdään mittauksia kurssilaisten tuomista näytteistä sekä analysoidaan niitä. Kurssi järjestetään tällä viikolla fysiikan laitoksen Kiihdytinlaboratoriossa.

Kurssilla hyödynnetään atomikerroskasvatusta, joka on yksi nopeimmin yleistyvistä ohutkalvotekniikoista. Sen kehittivät oisistaan tietämättä 1960- ja 1970-luvuilla suomalaiset ja neuvostoliittolaiset tutkijat. Nykyisin alue on entistä tärkeämpi, koska elektroniikka, ledivalot ja vaikkapa silmälasit sisältävät muutamista nanometreistä satoihin nanometreihin paksuja toiminnallisia ohutkalvoja.

ALD-markkinan arvo (Atomic Layer Deposition) on nykyisin yli miljardi dollaria, ja sen arvioidaan moninkertaistuvan seuraavien vuosien aikana. Kasvun mahdollistaa jatkuva tuotekehitys: uusia ohutkalvomateriaaleja ja kasvatusprosesseja kehitetään jopa tuhansissa tutkimuslaitoksissa ja yrityksissä ympäri maailman.

”Muihin ohutkalvojen analyysimenetelmiin verrattuna kiihdytinpohjaisilla menetelmillä on kaksi verratonta etulyöntiasemaa: ne ovat kvantitatiivisia ja niillä voidaan syvyysprofiloida kaikki alkuaineet”, kertoo kurssista vastaava professori Timo Sajavaara.

”Erityisesti vety on vaikean mitattavuutensa takia usein jopa kokonaan sivuutettu ohutkalvoanalyysissä, mutta ionisuihkuilla sen mittaaminen on helppoa.”, Sajavaara jatkaa.

Kajaani kurssittaa tekoälyyn

Jyväskylän yliopisto kertoi muutama viikko sitten IBM:n kanssa solmimastaan yhteistyösopimuksesta tekoälylaboratorion perustamisesta (LINKKI1, ja LINKKI 2). Myls Kajaanin Ammattikorkeakoulussa alkaa marraskuussa uudenlainen AI (Artificial Intelligence) -Akatemia koulutuskonsepti.

 

Tekoälyyn keskittyvän kurssin päämääränä on syventää opiskelijoiden käsitystä tekoälystä ja koneoppimisesta sekä lisätä yritysten koulutusyhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Herman IT toimii koulutuksen järjestäjänä koulutusyhteistyössä Kajaanin Ammattikorkeakoulun kanssa. Kurssi toteutetaan hyödyntäen kansainvälistä opetusmateriaalia.

Koulutus koostuu verkko-opetusmateriaaleista sekä Herman IT:n ja CSC:n toteuttamista lähiopetuspäivistä, konesalivierailuista ja harjoitustöistä.  Kurssi huipentuu keväällä järjestettävään Hackaton -tapahtumaan. Herman IT on luvannut 1-2 harjoittelupaikkaa akatemiaan osallistuville opiskelijoille.

Kuva: Professori Timo Sajavaara opiskelijoiden kanssa Jyväskylän yliopiston Kiihdytinlaboratoriossa. Kuva Petteri Kivimäki.

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!