Memristoreita painamalla

Nanomateriaaleilla voidaan toteuttaa komponentteja painettavaan elektroniikkaan. Oulussa on kokeiltu memristoreiden tulostamista mustesuihkulla. Kehitettyjä magneettisia musteita voidaan käyttää esimerkiksi korkean taajuuden komponenttien kuten antennien ominaisuuksien säätöön. Pietsosähköisillä musteilla on laajalti käyttökohteita painettavassa elektroniikassa. Perjantaina Oulun yliopistolla tarkastettavassa filosofian maisteri Mikko Nelosen väitöskirjan kerrotaan miten tutkimustyön aikana syntetisoitiin  liuos, jolla on memristiivisiä eli ohjelmoitavaan resistanssiin perustuvia ominaisuuksia….