Tutkittuja IoT-ratkaisuja kaupunkien digimurrokseen

Oulun ja Tampereen CityIoT-hanke syntyi alkuaan tarpeesta kehittää niiden digitalisaatiovalmiuksia ja saada eri järjestelmissä oleva data parempaan käyttöön.  Viime viikolla järjestettiin netin kautta hankkeen loppuseminaari, jonka esitysmateriaalit ovat edelleen verkon kautta ladattavissa.

Oulun ja Tampereen CityIoT-hanke osoitti, että avoimen alustan hyödyntämisellä voidaan saavuttaa taloudellista hyötyä ja samalla parantaa kaupunkilaisille tarjotun palvelun laatua.

Referenssiarkkitehtuurin spesifikaatio kokoaa yhteen tiedon datan yhdistämisen palveluista, toiminnallisuuksista, komponenteista ja rajapinnoista. Sen kautta kaupungit voivat aidosti kilpailuttaa tietojärjestelmähankinnat lukkiutumatta yksittäiseen toimittajaan.

Noin 160 yrityksen osallistuminen vahvisti kaupunkien digivalmiuksien kehittämistä. Siinä toteutettiin yli 40 pilottia, joista esimerkiksi Oulussa testatut palvelut keskittyivät rakennusten kunnossapidon ja elinkaaren hallinnan parantamiseen.

Tampereella toteutettiin puolestaan useita katujen ja ulkoalueiden infrastruktuuriin liittyviä kokeiluja, joissa kartoitettiin muun muassa katuverkoston kuntoa ja seurattiin reaaliaikaisesti tienpinnan liukkautta. Lisäksi useat yritykset raportoivat hankkeen myötä parantaneensa valmiuksiaan uusien tuotteiden kehittämiseksi markkinoille ja saaneensa kokeiluista arvokasta ensikäden tietoa.

CityIoT on 6Aika –hanke, jonka päärahoitus tuli Euroopan aluekehitysrahastosta, jota kanavoi Uudenmaan liitto. Hanketta ovat toteuttamassa Oulun yliopisto, Oulun ja Tampereen kaupungit, Oulun ammattikorkeakoulu sekä TTY-säätiö. www.cityiot.fi

Lisää: CityIoT-hankkeen loppuseminaari verkossa 14.5.2020, esitysmateriaalit ja loppuraportin tiivistelmä (LINKKI) sekä aiemmat CityIoT-hanketta käsitelleet uutiset Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI).

Kuvituskuva: CityIoT