Maailma siirtyy kohti metaversumia

Viihteellä tulee olemaan olennainen rooli tulevan metaversumin hyödyntämisessä, arvioidaan  kännykkävalmistaja Samsung Nordicin teettämässä kyselyssä. Suomalaisista vastaajista peräti 40 prosenttia määritti viihteen tulevan metaversumin tärkeimmäksi osa-alueeksi. Prosentti vastaajista haluaisi siirtyä kokonaan metaversiumiin.

Metaversumi eli virtuaalisten ja digitaalisten 3D-maailmojen tila on ollut viime kuukaudet teknologiamaailman uusista termeistä, jota toistelevat kilpaa niin alan suuryritykset, muotitalot kuin somejättiläisetkin. Siksi myös kännykkävalmistaja Samsung Nordicin halusi selvittää alueen mielipiteitä kyselytutkimuksellaan.

Mobiililiiketoiminnan johtaja Mika Engblom, Samsung Suomi

Ainakin metaversiumin idea on selvinnyt Samsungin uuden Digitaalinen lähikontakti -raportin mukaan juuri nuoremmille, sillä’18–29 -vuotiaista peräti 56 prosenttia tietää mistä on kyse ja vain 13 prosenttia ikäluokasta ei ole lainkaan kiinnostunut alueen hyödyntämisestä.

’’Nuoremmat sukupolvet ovat kasvaneet aikana, jolloin Internetin käyttö ja esimerkiksi online-pelaaminen ovat kasvaneet erittäin voimakkaasti. Siksi askel digitaalisesta maailmasta toiseen ei myöskään ole heille niin suuri, mikä näkyy selvästi tuloksissa’’, sanookin Samsungin Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja Mika Engblom.

Hänen mukaansa metaversumin käyttö voidaan nähdä jatkona nykypäivän internetin käytölle, joka on mobiililaitteiden myötä myös jatkuvasti saavutettavissa. Siten myös metaversumin suosio tulee kasvamaan tulevien sukupolvenvaihdosten myötä Z-sukupolven eläessä ja hengittäessä jo vahvasti mobiililaitteiden kautta eri teknologioita, palveluita ja elämyksiä,

Suomeksi metaversumi.

Vastauksissa korostuu viihteen, kuten konserteissa käymisen ja pelaamisen ohella johonkin aiheeseen tai harrastukseen syventyminen sekä nykyisten ja uusien kavereiden kanssa ajan viettäminen.

Myös metaversumin tulevaisuuteen on usko kovina nuorten keskuudessa. 18–29 -vuotiaista kyselyyn vastanneista suomalaisista 19 prosenttia näkee metaversumin osana jokapäiväistä elämää 15 vuoden kuluttua ja peräti 40 prosenttia arvelee, että siellä tullaan vierailemaan vähintään silloin tällöin.

Kiintoisan näkökulman toi vastaukset, jonka mukaan moin prosentti ilmoitti haluavansa elää elämänsä metaversumissa – Suomen väkilukuun suhteutettuna se tarkoittaisi yli 50 000 suomalaista.

’’Ihmiset viettävät jo nyt ison osan päivästään digitaalisten laitteiden parissa ja tutkimuksessamme nähdään viitteitä siitä, että metaversumi on kaappaamassa kasvavan osan tuosta ajasta’’, Samsungin Engblom arvioi tulevaa kehitystä.

Samsung teetti metaversumiin liittyviä asenteita, näkemyksiä ja käytänteitä Pohjoismaissa kartoittavan kyselytutkimuksen tammikuussa 2022. Selvityksen teki  Norstat ja tutkimuksen suomalaiseen kohderyhmään kuului 1 010 iältään 18–99-vuotiasta vastaajaa. Tutkimuksen pohjalta tuotettu Digitaalinen lähikontakti -raportti julkaistaan kolmessa osassa.

Taustaa: Wikipedian mukaan metaversumi (engl. metaverse) on Internetin tuleva iteraatio, joka koostuu pysyvistä, jaetuista, 3D-virtuaalitiloista, jotka on linkitetty yhteiseen interaktiiviseen virtuaaliuniversumiin.Laajemmassa merkityksessä metaversumi viittaa sekä virtuaalimaailmoihin, että Internetiin kokonaisuudessaan. Metaversumin ymmärtämistä helpottaa vertaus tietokonepeleihin, jossa voi ostaa ruokaa ja vaatteita, tehdä työtä ja saada siitä palkkaa, tavata perhettä ja ystäviä, tehdä tarjouksen asunnosta, käydä konserteissa, katsella elokuvia ja vaikka lähteä matkalle. Kaikki nämä asiat koetaan ja tehdään virtuaalisen avatarin avulla. Toki noita on voinut tehdä jo nyt, mytta metaversiumissa kaikki olisii toiminnaltaan ja tunnistettavuudeltaan reaalimaailmaakin tarkempaa. Lähde: Wikipedian metaversiumi-sivusto (LINKKI).

Kuvituskuva: Samsung

Päivitetty